01.06.2017 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
257

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 01.06.2017 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

Belediyemiz Encümeni 01.06.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR NO:105

KARAR ÖZETİ:Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi;
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Cahide BÖLÜK: Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Kardelen Sokak No:4 Hasan GURBETÇİ:Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Süleyman Sakallı Cadde No:136 Türkan Suna BAKALIN: Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Çaldıran Sokak No:10

KARAR NO:106

KARAR ÖZETİ: Tevhiden Yolaterk
İlgilisi Yaşar KARABULUT’un 18.05.2017 tarih ve 20170726 kayıt sayılı dilekçesine istinaden; 31.05.2017 tarih ve 20171484 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile sorumlu mühendis Muhittin GÜLEY tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Tepe Mahalle Mevkii, i17d18d4d pafta, 133 ada, 47,48 ve 102 nolu parseller için hazırlanan tevhiden yola terk dosyası 04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN:UİP-308) İ17d18d4d imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup, konut alanında kalmaktadır.Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Tepe Mahalle Mevkii, i17d18d4d pafta, 133 ada, 47 nolu parsel Bahçeli kagir ev vasıflı Gülsüm BODUR, Nurcan DİKMEN,Sibel TUNCAY adına kayıtlı taşınmaz, Gökçetepe Mahallesi, i17d18d4d pafta, 133 ada, 48 parsel bahçeli kagir ev vasıflı Yaşar KARABULUT adına kayıtlı taşınmaz, Gökçetepe Mahallesi, i17d18d4d pafta, 133 ada, 102 parsel arsa vasıflı Küçükkuyu Belediyesi adına kayıtlı taşınmazların tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazların tevhid edilmesinin ve bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın tam imar parseli olacak şekilde hazırlanan dosyanın 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi .

KARAR NO:107

KARAR ÖZETİ: Genel

31.05.2017 tarih ve 20171485 sayılı yazı ile Zabıta Bürosunca uygun görüşle sunulan Beldemiz Küçükkuyu’da yaz döneminde toptancı arabalarının Sahil Mahallesi Gülsüm Camgöz Caddesinde ve Süleyman Sakallı Caddesinde bulunan işyerlerine mal bırakmak üzere günün muhtelif saatlerinde gelmeleri ve çok dar olan bu sokaklara araç park etmeleri nedeniyle şehir içi trafiğinde ciddi aksamalar oluşmakta, halkımızın can ve mal güvenliği için tehlike arz etmekte olup; bu nedenlerden ötürü Sahil Mahallesi Gülsüm Camgöz Caddesine ve Süleyman SAKALLI Caddesine toptancı araçlarının 05/06/2017 tarihinden itibaren mallarını sabah 09:00 ile öğle 12:00 saatleri arasında indirmelerine, bu saatler dışında bahsi geçen caddelere park yaptırılmamasına, aksi taktirde gerekli yasal işlemlerin uygulanmasına ve kararın cadde üzerindeki esnafa tebliğ edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:108

KARAR ÖZETİ: Genel

Beldemiz Küçükkuyu İlkokulu Müdürlüğünün 01.06.2017 tarih ve E.8015084 sayılı yazısı ile talep edilen Özel Eğitim sınıfının tabanına (40m2 -45m2) arası laminant parke döşemesi yapımı ile ilgili talebinin uygunluğuna ve yapılacak harcamaların 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesi gereğince kurumumuz bütçesinin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

01.06.2017 tarihli Encümen 4 adet karardan ibarettir.