01.08.2019 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
189

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 01.08. 2019TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO:93

KARAR ÖZETİ: Para Cezası

Beldemiz Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi Değirmen Sokakta Ahmet GÜLSÜN isimli şahıs 10 RN 496 plakalı araç ile izinsiz seyyar olarak karpuz ve domates satıcılığı yaptığı tesbit edilmiş ve konu ile ilgili Belediyemiz Zabıtaları tarafından 30/07/2019 tarihinde saat: 15:00’te 000048 nolu Tespit Tutanağı düzen olup;tutanak altına alınan işlemle ilgili 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi ve Küçükkuyu Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 83. Maddesinin ( b) bendi gereği ilgilisi Ahmet GÜLSÜN‘e  320.00 TL.(Üçyüzyirmilira) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasınaEncümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:94

KARAR ÖZETİ: Para Cezası

Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi Süleyman SAKALLI Caddesinde Çağlar GÜLSÜN isimli şahıs 17 TA 049 plakalı araç ile izinsiz seyyar olarak karpuz ve domates satıcılığı yaptığı tesbit edilmiş ve konu ile ilgili Belediyemiz Zabıtaları tarafından  30/07/2019 tarihinde saat: 15:30’da 000049 nolu Tespit Tutanağı düzenlenmiş olup; tutanak altına alınan işlemle ilgili 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi ve Küçükkuyu Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 83. Maddesinin ( b) bendi gereği ilgilisi   Çağlar GÜLSÜN’e  320.00 TL.(Üçyüzyirmilira) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:95

KARAR ÖZETİ: Para Cezası

Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Yalıpınar 3. Sokakta Ahmet SÜLÜN isimli şahıs izinsiz seyyar olarak karpuz ve domates satıcılığı yaptığı tesbit edilmiş ve konu ile ilgili Belediyemiz Zabıtaları tarafından  29/07/2019 tarihinde saat: 16:30’da 000047 nolu Tespit Tutanağı düzenlenmişolup;tutanak altına alınan işlemle ilgili 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi ve Küçükkuyu Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 83. Maddesinin ( b) bendi gereği ilgilisi Ahmet SÜLÜN’e 320.00 TL.(Üçyüzyirmilira) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:96

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahibinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazının atık suyunu Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Mehmet KOÇAK adına Vk.Hasan KOÇAK: Mıhlı Mahallesi, Yunus Emre Caddesi, No:19

KARAR NO:97

KARAR ÖZETİ: 3194/32. Mad.

Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe Mahallesi, Malazgirt Sokak, No:11 adresinde ,tapuda İ17D18D4C pafta, 208 ada, 3 parselde Hanife YILMAZ adına kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan mevcut 3 katlı binanın düz teras kısmına ilave kat yapılmak suretiyle kaçak 4.Kat yapıldığıBelediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü elemanları tarafından yapılan rutin kontroller sonucunda tespit edilerek 13.06.2019 tarih ve 03 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıklar 3194 sayılı İmar Kanunun 32.Maddesine istinaden verilen 30 günlük süre sonunda yıkılıp eski haline getirilmediğinden yıkım işleminin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından yapılmasına , 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden kurumumuz Zabıta ve Fen işleri yetkili elemanlarının gerekli tedbirleri alarak yaptıkları yıkım işleminin masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine ve TCK ‘nın 184/1. Maddesi gereği yapı sahibi Hanife YILMAZ hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulunulmasınaEncümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:98

KARAR ÖZETİ: Tevhit (Birleştirme)

1701 nolu LİHKAP’ın 31/07/2019 tarih ve 0892 kayıt sayılı başvurusuna istinaden 01.08.2019 tarih ve 2018 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile; Beldemiz sınırları içinde bulunan tapuda; Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar mevkii, i17d23a1b pafta, 287 ada, 4 ve 7 nolu parseller için hazırlanan birleştirme dosyası 20/06/2003 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN-309) i17d23a1b imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imarplanında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmakta olup; plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Mıhlı Mahallesi, i17d233a1b pafta, 287 ada, 4 ve 7 nolu parsellerin imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

01.08.2019 tarihli Encümen 6 adet karardan ibarettir.