02.02.2017 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
125

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 02.02.2017 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO:18
Belediyemiz Encümeni 02.02.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Tevhiden yola Terk
02.02.2017 tarih ve 20170316 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle teklif edilen ;ilgilisi Yaşar AY’ın 25/01/2017 tarih ve 20170075 kayıt sayılı dilekçe eki sorumlu mühendis Muhittin GÜLEY tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Mıhlı Mahallesi, Kocakozlar Mevkii, i17d18d3c pafta, 126 ada, 16 ve 17 nolu parseller için hazırlanan tevhiden yola terk dosyası 20/06/2003 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN:UİP-309) i17d18d3c imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Mıhlı Mevkii, i17d18d3c pafta, 126 ada, 16 ve 17 nolu parsellerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 3573 sayılı kanun uygulamalarında olumlu görüş yazısının aranılması gerektiği talimatı gereği 08/09/1993 tarih ve 3/45 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 imar planına istinaden Zeytinlik vasıflı Yaşar AY’a ait taşınmaz vasfının arsa olarak değiştirilmesinde sakınca yoktur. Parselin tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazların tevhit edilerek ve bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz yola terkinden sonra kalan kısmın tam imar parselleri olacak şekilde hazırlanan dosya birimimizce uygun görülmüş olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:19
Belediyemiz Encümeni 02.02.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
02.02.2017 tarih ve 20170317 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle teklif edilen ;ilgilisi Yaşar AY’ın 25/01/2017 tarih ve 20170074 kayıt sayılı dilekçe eki sorumlu mühendis Muhittin GÜLEY tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Mıhlı Mahallesi, Kocakozlar Mevkii, i17d18d3c pafta, 115 ada, 20 nolu parsel için hazırlanan yola terk dosyası 20/06/2003 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN:UİP-309) i17d18d3c imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Mıhlı Mevkii, i17d18d3c pafta, 115 ada, 20 nolu parselde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 3573 sayılı kanun uygulamalarında olumlu görüş yazısının aranılması gerektiği talimatı gereği 08/09/1993 tarih ve 3/45 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 imar planına istinaden Zeytinlik vasıflı Yaşar AY’a ait taşınmaz vasfının arsa olarak değiştirilmesinde sakınca yoktur. Parselin tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz yola terkinden sonra kalan kısmın tam imar parselleri olacak şekilde hazırlanan dosya birimimizce uygun görülmüş olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:20
Belediyemiz Encümeni 02.02.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
PTT Çalışanları Dayanışma Derneği ( PTT-DER) ‘nin 30.01.2017 tarih ve 20170087 kayıt sayılı dilekçesinde bahsedilen ilgili dernek olarak hayata geçirilen projeler arasında şehitlerimiz adına açılacak kütüphanelerde değerlendirmek üzere bünyemizde kullanılmayan ve atıl vaziyette bulunan kitapların derneğe bağışı talebinin uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:21
Belediyemiz Encümeni 02.02.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Kurumumuza dilekçe ile başvuruda bulunan ,aşağıda isimleri ve adresleri belirtilen malik sahiplerinin verdikleri dilekçeler ile bina fosseptiklerinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve bedelinin su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi talebinin uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Gülderen GÜNEŞ Gökçetepe Mah.Halil Efendi Cad.güneşli sokak no:3/2
Mahmut GÜNER Gökçetepe Mah.Halil Efendi Cad.güneşli sokak no:3/1