02.03.2017 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
212

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 02.03.2017 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

Belediyemiz Encümeni 02.03.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR NO:33
KARAR ÖZETİ:Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçesinin görüşülmesi;
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Ayşe MECİT : Gökçetepe Mah.,Barış 5. Sok. No:3 Turgut ÇELİKPARMAK: Sahil Mah.Dr.Fazıl Küçük Sok.No:6
Necmettin GÜLENÇ: Gökçetepe Mah. Gelişim Sok.No:6
Bahadır BİRİCİK: Mıhlı Mah. Sevgi Sok.Uğurlu Sitesi
Abdullah GEDİK: Mıhlı Mah. Şarlak 2. Sok. No:2
KARAR NO:34
KARAR ÖZETİ:Genel
Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Akgün Albayrak Caddesi 355 ada ,7 parsel üzerinde bulunan büfe yerinin 2 yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık ihale usulü ile artırma yapılarak kiraya verilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.
KARAR NO:35
KARAR ÖZETİ:Yola Terk
03.01.2017 tarih ve 20170538 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle teklif edilen ;ilgilisi Hasan Atılay GÜLELİ adına V.Rasim ÖZDEMİR 02/03/2017 tarih ve 20170291 kayıt sayılı dilekçe eki sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan, Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii, i17d23a1b pafta, 290 ada, 25 parsel için hazırlanan yola terk dosyası 08/09/1993 tarih ve 3/45 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan i17d23a1b paftasında 1/1000 uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmakta olup; 290 ada, 25 parselde zeytinlik vasıflı Hasan Atılay GÜLELİ adına kayıtlı taşınmazın vasfının arsa olarak değiştirilmesinde sakınca yoktur. Parselin tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkinden sonra oluşacak parselin tam imar parseli olacak şekilde hazırlanan dosyanın 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:36
KARAR ÖZETİ:Yola Terk
02/03/2017 tarih ve 20170541 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle teklif edilen ;ilgilisi Fetullah ARAS 02/03/2017 tarih ve 20170295 kayıt sayılı dilekçe eki sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii, i17d18d4c pafta, 176 ada, 7 nolu parsel için hazırlanan ifraz ve yola terk dosyası 08/09/1993 tarih ve 3/45 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan i17d18d4c imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmakta olup ;176 ada, 7 parselde zeytinlik vasıflı Fetullah ARAS adına kayıtlı taşınmazın vasfının arsa olarak değiştirilmesinde sakınca yoktur. Parselin tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz yola terkinden sonra kalan kısmın A ve B nolu parselin tam imar parseli, C nolu artık imar parseli olacak şekilde ifrazı hazırlanan dosyanın 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

02.03.2017 tarihli Encümen 4 adet karardan ibarettir.

.