02.05.2019 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
113

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 02.05.2019TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO:45

Belediyemiz Encümeni 02.05.2019 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin   görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine,bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Ali ÇELİKER  :  Sahil Mahallesi, Süleyman Sakallı Caddesi,  No:8

Ebru KUTLU:  Mıhlı Mahallesi, Cuma Sok. No:4

KARAR NO:46

Belediyemiz Encümeni 02.05.2019 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Genel

Ramazan ayının gelmesi nedeniyle Beldemizdeki vatandaşlarımıza   sahur vaktininin geldiğini duyurmak amacıyla davulcu ayarlanmasına, bu işlem için ödenecek 2.500,00 TL giderin  Belediyemizin bütçesinin  ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:47

Belediyemiz Encümeni 02.05.2019 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Genel

Küçükkuyu İlkokulu Müdürlüğünün  29.04.2019 tarih ve E.8491856 sayılı yazısı  ile okul sınıflarında eğitim öğretimde kullanılmak üzere ihtiyaç olunan 1 adet projeksiyon alınması   talebi Encümenimizce değerlendirilmiş olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesine göre  Belediyemiz tarafından alınmasına ve bedellerinin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

02.05.2019  tarihli Encümen  3  adet karardan ibarettir.