03.06.2021 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
189

 

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 03.06.2021 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

KARAR  NO:33

Belediyemiz Encümeni 03.06.2021 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi;

Fen İşleri Müdürlüğünün 02.06.2021 tarih ve 2021/1221 sayılı teklif yazısı ile Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Ayhan ÇAPAR-Süleyman YILDIRIM: Mıhlı Mahallesi, Yatırım 1. Sokak  No:6

Rukiye ÖZTAŞ: Mıhlı Mahallesi, Yatırım 1. Sokak  No:8

KARAR  NO:34

Belediyemiz Encümeni 03.06.2021 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Genel

Garaj Amirliğinin 02.06.2021 tarih ve 2021/1222 sayılı yazısı ile teklif edilen Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Osman Tan Caddesi. No: 10 adresinde bulunan (Abone No: 6549) Ahmet ÖZLÜK tarafından verilen 18.05.2021 tarih ve 0347 sayılı dilekçe, Encümenimizce değerlendirilmiş olup;  bina fosseptiğinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su bedelinin faturasına eklenerek tahsil edilmesi talebinin uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:35

Belediyemiz Encümeni 03.06.2021 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Genel

02.06.2021 tarih ve 2021/1237 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünün teklif yazısı ile Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğüne 550-05 K.K. nolu ÇANAKKALE – BALIKESİR İl sınırı yolunun 43+985-44+070 km.leri arasından paralel açık kazı ile kanalizasyon boru hattı geçirilmesine dair 11.12.2020 tarih ve 3168 sayılı yazımız ile talep de bulunulmuş olup; Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından 18.05.2021 tarih ve 442129 sayılı yazı ile konuya dair söz konusu yerde kazı yapılabilmesi için protokol dosyası oluşturularak kurumumuza gönderilmiş ve Protokol bedeli olan 38.700.00 TL.’nin Karayolları Genel Müdürlüğünün Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Şubesinde bulunan TR 31********************** İBAN Nolu hesabına yatırılması ( Banka dekontlarına ilişkin özeti yazılacak ) vergiden muaf olunması halinde damga vergisi olmadığına dair kurum veya kuruluşun resmi yazısını imzalanacak protokol ile birlikte banka dekontu, damga vergisine ait belge veya makbuzun Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi ve protokol tasdik edilmeden işe başlanılmaması gerektiği belirtilmiş olup; protokolde geçen maddelerin uygunluğuna ve söz konusu iş için protokol yapılmasına ve protokolün imzalanması için Belediye Başkanı Cengiz BALKAN’a yetki verilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

03.06.2021 tarihli Encümen 3 adet karardan ibarettir.