03.10.2019 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
180

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 03.10.2019 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO:129

KARAR ÖZETİ: Genel

Beldemiz Küçükçetmi Köy Tüzel kişiliğine ( Küçükçetmi Muhtarlığı) ait Eski: 4-5 pafta, 603 parsel; Yeni: Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi İ17D23A1A pafta ,233 ada, 1 parselde bulunan taşınmazla ilgili Belediye ve Muhtarlık arasında yapılan protokolün süresinin uzatılması ile ilgili ; 5393 sayılı Belediye Kanununun Encümenin Görev ve Yetkileri Başlıklı 34. Maddenin (g) bendi “Taşınmaz mal satımına , trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek” hükmü ve 4734 sayılı Kanunun 22. Maddesinin (e )bendi “İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması” hükmü gereğince söz konusu taşınmazın 03/10/2022 tarihine kadar kiralama işlemine esas olmak üzere Küçükçetmi Köy Muhtarlığı ve Belediyemiz arasında protokol düzenlenmesi ve düzenlenen protokolün imzalanması için Belediye Başkanı Cengiz BALKAN’a yetki verilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 130

KARAR ÖZETİ: 3194/32. Mad.

Belediyemiz sınırları içerisinde, Mıhlı Mahallesi Armut Arası Mevkiinde Behçet AYDIN ve Hissedarlarına ait tapuda 502 ada, 6 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde tarım alanı içerisinde izinsiz ve kaçak olarak yapılmış olan Hayvan barınağı ( Damı ) Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü elemanları tarafından yapılan rutin kontroller sonucunda 17.07.2019 tarih ve 05 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; Mal sahibi Behçet AYDIN ve Hissedarlarına 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesine göre işlem yapılarak 18.07.2019 tarih ve 87 karar nolu Encümen Kararı alınmış ve mal sahibi tebliği almadığı için mahalle muhtarlığına 27.08.2019 tarihinde teslim edilmiş olup; söz konusu aykırılıklar 3194 sayılı İmar Kanunun 32.Maddesine istinaden verilen 30 günlük süre sonunda yıkılıp eski haline getirilmediğinden 3194 sayılı İmar Kanunun 32.maddesine istinaden yıkım işleminin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından yapılmasına 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden kurumumuz Zabıta ve Fen işleri yetkili elemanlarının gerekli tedbirleri alarak yaptıkları yıkım işleminin masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine ve TCK ‘nın 184/1. Maddesi gereği yapı sahibi Behçet AYDIN ve Hissedarları hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 131

KARAR ÖZETİ: 3194/32. Mad.

Küçükkuyu Beldesi Sahil Mahallesi Pelikan Sokak No:8 adresinde, tapuda İ17D22B1C pafta, 342 ada, 3 parselde Oktay KOÇ adına kayıtlı taşınmaz üzerinde Muhtarlık döneminden mevcut 3 katlı binanın çatısına merdiven yapılmak sureti ile kaçak inşaat yapıldığı Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yapılan rutin kontroller sonucunda tespit edilmiş ve 20.05.2019 tarih, 02 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; Mal sahibi Oktay KOÇ’a 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesine göre işlem yapılarak 23.05.2019 tarih ve 60 karar nolu Encümen Kararı alınmış olup; söz konusu aykırıklar 3194 sayılı İmar Kanunun 32.Maddesine istinaden verilen 30 günlük süre sonunda yıkılıp eski haline getirilmediğinden, 3194 sayılı İmar Kanunun 32.maddesine istinaden yıkım işleminin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından yapılmasına 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden kurumumuz Zabıta ve Fen işleri yetkili elemanlarının gerekli tedbirleri alarak yaptıkları yıkım işleminin masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine ve TCK ‘nın 184/1. Maddesi gereği yapı sahibi Oktay KOÇ hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

03.10.2019 tarihli Encümen 3 adet karardan ibarettir.