03.12.2015 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
89

Belediye Encümeninin 03.12.2015 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan karar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:231
Belediyemiz Encümeni 03.12.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi’nde tapuda Belediyemize ve Çiftçi Petrol Ürünleri Turizm İnşaat Gıda Ticaret Limt. Şirketine ait,
İLİ : ÇANAKKALE
İLÇESİ : AYVACIK
BELDE : KÜÇÜKKUYU
MAHALLESİ : MIHLI MAHALLESİ
MEVKİİ : KARAOTLAR
CİNSİ : ARSA
PAFTA :İ17-D-18-C-3-A
ADA : 375
PARSEL : 1
YÜZÖLÇÜMÜ : 3055,92 m2’lik
Taşınmazın Kurumumuza ait olan 5,32 m2’lik kısmını satın almak için ilgilisince verilen dilekçeye istinaden 04.11.2015 Tarih ve 2015/64 sayılı Belediye Meclis kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince satışının yapılmasına karar verilmiştir.
Beldemiz Küçükkuyu sınırları içinde emlak alım satım işleri yapan üç adet işletme ve Belediyemiz emlak servisince,
GÜREL EMLAK : 470,00 TL
DAŞKIN EMLAK : 500,00 TL
ASSOS EMLAK : 450,00 TL
Belediye Emlak servisi , : 438,00 TL
TOPLAM : 1.858,00 TL
1858,00: 4 = 464,50 TL x 5,32 M2 = 2.471,14 TL
Olarak hesaplanan Kurumumuza ait 5,32 m2’lik hissenin bedelinin, rayiç değerlerin altında kalmamak şartıyla 3.000,00 TL (ÜçbinTürklirası) bedelle Çiftçi Petrol Ürünleri Turizm İnşaat Gıda Ticaret Limt. Şirketine satışının yapılmasına, Tapu Sicil Müdürlüğü’nde tescil işlemleri için belediyemiz adına her türlü imzayı atmaya kurumumuz çalışanlarından 22189591568 T.C. kimlik numaralı İlhan ŞEN’in görevlendirilmesine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:232
Belediyemiz Encümeni 03.12.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
Sorumlu Mühendis Muhittin GÜLEY tarafından hazırlanan 02.12.2015 tarih ve 20153912 Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, Tepe Mahallesi Mevkii, 133 Ada, 100 parselde zeytinlik ve arsa vasıflı Aşir ÇİMEN ve Gülsüm BODUR adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmı konut alanında kalmakta, konut alanı dışında kalan kısmın ise yollara olmak üzere kamuya bedelsiz terkini için hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:233
Belediyemiz Encümeni 03.12.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz kültürel etkinlikleri çerçevesinde 07.ARALIK.2015 Pazartesi günü Zeytin Kültür Merkezimizde Samsun Sanat Tiyatrosu tarafından ücretsiz olarak gündüz çocuklara ve akşam da halkımıza tiyatro oyunu sergilenmesine ve yapılacak giderlerin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:234
Belediyemiz Encümeni 03.12.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk-tevhid
Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan 26.11.2015 tarih ve 20153855 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu Sahil Mahallesi İ177d23a1a pafta,214 ada,8 ve 11 nolu parseller için hazırlanan tevhiden yola terk dosyasının imar planındaki kullanım amaçları hususunda bir kısmı ticaret+konutta bir kısmıysa sadece konut alanında kalmakta bu şekilde 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Sahil Mahallesi, Orta Mahalle Mevkii, İ17D-23-A-1-A Pafta, 214 Ada, 8 parselde zeytinlik vasıflı Recep Ferit DÖKMECİ ile Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Sahil Mahallesi, OrtaMahalle Mevkii, İ17D-23-A-1-A Pafta, 214 Ada,11 parselde iki katlı kagir ev vasıflı Recep Ferit DÖKMECİ ’ye ait taşınmazların tevhidine, tevhid sonucu oluşan A nolu parselin tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmı konut alanında kalmakta, konut alanı dışında kalan kısmın ise yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkini için hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.