05.01.2017 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
121

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 05.01.2017 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

Belediyemiz Encümeni 05.01.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR NO:1
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediye Meclisimizin 04.01.2017 gün ve 2017/04 sayılı kararı ile Belediyemize ait kamuya bedelsiz terk edilmiş yeşil alanda bulunan ve konut yapı kooperatifleri tarafından kullanılan arıtma, sondaj ve bekçi evlerine 2017 yılı için metrekare cinsinden günlük işgali için 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere 0,25 KR ücret alınmasına, Zabıta birimi tarafından her ay tespit yapılmasına, işgaliye bedelinin yılsonunda Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hesaplanmak suretiyle tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:2
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçesinin görüşülmesi;
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde, her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Fatma TOSUN ve Ayşe TAŞKENT: Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Deniz 1. Sokak No:9
Bircan BÖYÜKMEDAR ve Pınar BÖYÜKMEDAR: Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Aşık Veysel Sok. No:8/2

05.01.2017 tarihli Encümen 2 adet karardan ibarettir.