05.03.2015 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
108

Belediye Encümeninin 05.03.2015 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan karar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:31
Belediyemiz Encümeni 05.03.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Arif KAYA Dönüşüm Arıtma İnş. Mıhlı Mah.Ada:510,parsel:18
Veli KURU, A.İsmet KURU Sahil Mah.Elmas Sokak No:8
İbrahim SOLAK,Meliha YILMAZ,Cengiz BİLGEN,Tefite İSTANBULLU,Gürkan ÖNSÜZ Sahil Mah.Bülent ECEVİT Sokak Orhan ÖZTÜRK apart.No:2
KARAR NO:32
Belediyemiz Encümeni 05.03.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Aktarma
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 38.maddesine istinaden 2015 mali yılı bütçesinin yedek ödenekten fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarması ihtiyacı olduğundan diğer gider tertiplerine yapılacak olan aktarmaların listesi karar ekinde olup;43.000,00 TL (Kırküçbin Türklirası ) Uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:33
Belediyemiz Encümeni 05.03.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
08 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle Belediyemiz tarafından 08.MART.2015 Pazar günü etkinlikler ( konser, eğlence vb.) düzenlenmesine, günün anlam ve önemini belirtecek konuşmalar yapılması için konuşmacıların davet edilmesine, davet edilen misafirlerin ulaşım ve yemek bedellerinin karşılanmasına, bayanlara hediyeler verilmesine, ikramda bulunulmasına ve yapılacak giderlerin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:34
Belediyemiz Encümeni 05.03.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para cezası
Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Kızılsu Sokak’ta Cevdet İNALKAÇ’a ait Beydağı inşaat tarafından yapılan inşaatlarda üç adet blokta şebeke suyunun saatten geçmeden kullanıldığı tespit edilerek el tutanağı tutulmuştur. Daha sonra yapılan kontrolde saatten geçmeden kullanılan çeşmenin söküldüğü ancak su borularının meydanda olduğu görülmüştür. Yapılan değerlendirme sonunda Cevdet İNALKAÇ’a ait Beydağı inşaat’a 208,00 TL ( İkiyüzsekiz Türklirası ) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO:35
Belediyemiz Encümeni 05.03.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Ayvacık İlçesi Gülpınar Köy Muhtarlığı, 02.03.2015 günlü yazısı ile muhtarlığa ait olan çöp toplama aracı eski ve sık sık arıza yaptığı için Gülpınar ve çevre köylerin çöpleri düzenli toplanamamaktadır. Bu nedenle Gülpınar ve çevre köylerin çöplerini düzenli olarak toplamak için çöp toplama aracına ihtiyaçları olduğunu ve ilgili aracı Belediyemizden muhtarlığına talep ettiğini belirtmiştir. Söz konusu talep Ayvacık Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 02.03.2015 tarih ve 535 sayılı yazı ile Kurumumuza bildirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonunda Kurumumuz demirbaşlarına kayıtlı ihtiyaç fazlası olan 17 SD 864 plakalı Ford marka R.Vidanjör Kamyon Cinsli aracın 4916 sayılı Kanunun 37.maddesine istinaden, araçla ilgili her türlü sorumluluk ve giderlerin (yakıt, bakım, onarım, sigorta harç, vergi, trafik cezası v.s.) Gülpınar Köy Muhtarlığı’na ait olmak üzere köy hizmetlerinde kullanımı için ücretsiz olarak en geç 30.03.2019 tarihini geçirmemek şartıyla iade edilene kadar Gülpınar Köy Muhtarlığı’na tahsis edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:36
Belediyemiz Encümeni 05.03.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi Ayhan ÖZERDEN Caddesi no: 3 üzerinde İsmail ÖRAN adına kayıtlı 296 ada, 6 Parseldeki eski taşınmazın tarihi ve kültürel varlıkların korunması amacıyla belediye hizmetlerinde kullanılmak şartıyla belediye hizmet binamızın yetersiz olması, ilgi yerin belediyemize yakın olması nedenleriyle 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/c maddesi gereğince bir yıllığına kiralanmasının uygunluğuna, Belediyemiz adına kira sözleşmesini imzalamaya Belediye Başkanı Cengiz BALKAN’a yetki verilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.