BELEDİYE ENCÜMENİNİN 05.04.2018  TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO:48

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin   görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin  talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve  her türlü masrafın ilgililerince  karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Mehmet ÇİFTÇİ: Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi, Zeytindalı Sokak No:6/D

Mehmet ÇİFTÇİ: Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi, Zeytindalı Sokak No:8/D

KARAR NO:49

KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu

Beldemiz Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi, Atatürk Cad. No:108 adresinde Mehpare BOLEL ve diğer bina maliklerinin  adına kayıtlı  bina  ile  ilgili  verilen  03.04.2018 tarih ve 653 sayılı dilekçe  Encümenimizce değerlendirilmiş olup; foseptiklerinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi taleplerinin  uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:50

KARAR ÖZETİ: Yolaterk-İfraz

05.04.2018 tarih ve  sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle  teklif edilen; İlgilisi Yaşar İŞLER’ in 03/04/2018 tarih ve 0651 kayıt sayılı dilekçe eki sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Yalıpınarı Mevkii, i17d18c3b  pafta, 167 ada, 3 nolu parsel için hazırlanan yola terk ve ifraz dosyasında bahsi geçen parselin zeytinlik vasfında olduğu, yeni oluşacak parselin cinsinin arsa olarak değiştirilmesine yönelik Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 3573 sayılı kanun uygulamalarında kapsamak üzere olumlu görüş yazısının aranılması gerektiği talimatı gereği 08/07/1993 tarih ve 3/45 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan  i17d18c3b  imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda, konut alanında kalmakta olup; 167 ada, 3 parselde zeytinlik vasıflı Yaşar İŞLER adına kayıtlı taşınmazın vasfının arsa olarak değiştirilmesinde sakınca yoktur. Parselin tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz yola terkinden sonra kalan kısmın A nolu parselin tam imar parseli, B nolu parselin  artık (şuulu) imar parseli olacak şekilde ifrazı  hazırlanan dosyanın  3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve  16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi .

 

 

05.04.2018  tarihli Encümen 3 adet karardan ibarettir.