05.05.2016 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
171

Belediye Encümeninin 05.05.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:79
Belediyemiz Encümeni 05.05.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz bünyesinde kurulan futbol okulunda antrenör olarak bir adet antrenör çalıştırılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14.maddesine istinaden gerekli olan araç, gereç ve malzemelerin Belediyemizce alınmasına ve antrenör ücreti ile yapılacak giderlerin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:80
Belediyemiz Encümeni 05.05.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Kurumumuza ait Atıksu Arıtma Tesisinde işletme sorumlusu olarak bir adet elektrik mühendisi ile yüksek gerilim tesisleri işletme sorumluluğu hizmet sözleşmesi yapılmasına, sözleşmeyi imzalamak için Belediyemiz Çevre Mühendisi Şükrü GÖREL’in yetkilendirilmesine ve giderlerin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:81
Belediyemiz Encümeni 05.05.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor bayramı kutlamalarında öğrenciler arasında çeşitli dallarda yapılacak yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye verilmesine, Bayramın daha coşkulu ve anlamlı kutlanması için Fener alayı düzenlenmesine, çeşitli etkinliklerin yapılmasına ( Uçurtma Şenliği, Konser, Halk oyunları gösterisi, havai fişek gösterisi vb.) ve dışarıdan gelecek olan tüm misafirlerin ağırlanması, yemek verilmesi ile ilgili yapılacak masrafların bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:82
Belediyemiz Encümeni 05.05.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde, her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Kudret ÇELİKKAYA Mıhlı Mah.Zübeyde Hanım Cad.No:8
Nilgün ULUDÜZ Mıhlı Mah.Yatırım 3.Sk. No:8/1
Gültekin YAPRAK Mıhlı Mah.Saray Sokak No:2
Sait ŞENSOY Sahil Mah.Celalettin TOPÇU Cad.No:14
Ayşe Nil FARİNA Mıhlı Mah.217 ada 5 parsel
Tekin İPÇİ ( Küçükyalı sitesi Yöneticisi) Mıhlı Mah.Küçükyalı Sokak no:1-16
Ş. Müge ATAÇ Sahil Mahallesi Süleyman Sakallı Caddesi NO:202

KARAR NO:83
Belediyemiz Encümeni 05.05.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
15.05.2016 Pazar Günü yapılacak Düğün salonu ve aşevi açılışı ile Türkiyede bir ilk olacak olan Eko Bakım Çocuk Bakım Merkezi temel atma töreni için çeşitli etkinliklerin yapılmasına ( Konser, Halk oyunları gösterisi, havai fişek gösterisi vb.) ve dışarıdan gelecek olan tüm misafirlerin ağırlanması, yemek verilmesi ile ilgili yapılacak masrafların bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO: 84
Belediyemiz Encümeni 05.05.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZET: Para Cezası
Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi Asmalı Sokak üzerinde bulunan Muharrem SOYLER tarafından yapılan inşaat için Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’nın 26 Nisan 2016 gün ve ASYŞ 0410-1121-16 sayılı yazısına istinaden 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre Muharrem SÖYLER’e 1.000,00 TL idari para cezasının kesilmesinin oybirliği ile onanmasına, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.