05.06.2014 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
91

Belediye Encümeninin 05.06.2014 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:107
Belediyemiz Encümeni 05.06.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
S.S.Selin Koru Evleri Yapı Kooperatifi başkan ve ikinci başkanı tarafından verilen 29.05.2014 tarihli dilekçe incelendi. İlgili kooperatifin kanalizasyonun merkezi atıksu arıtma sistemine bağlanması nedeniyle Belediyemiz yeşil alanı üzerinde bulunan arıtma yerinin 2014 yılı borcunun 29.05.2014 tarihi itibariyle hesaplanarak ödenmesi şartıyla kiralama sözleşmesinin iptaline Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:108
Belediyemiz Encümeni 05.06.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Yücel TURHAN Mıhlı mah.Yalıpınarı 4.sk. No:2
Ümmühan ESKİCİ Mıhlı mah.Yalıpınarı 2.sk. No:4
Nevzat SONER Mıhlı Mah.ada:159, parsel:7–8

KARAR NO:109
Belediyemiz Encümeni 05.06.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz zabıta elemanlarınca yapılan rutin kontrollerde, Beldemiz Sahil mahallesi liman içine yasak olduğu halde Erhan AK’ın kendisine ait 34 ZK 530 plakalı aracını park ettiği tespit edilerek 000001 nolu idari yaptırım karar tutanağı düzenlenmiştir. İlgili şahıs tarafından idari yaptırım kararına itiraz edilmiştir. Yapılan görüşmeler sonunda itirazın reddine, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesine ve Belediye zabıta talimatnamesinin 3.bölümünün 9/6 bendine istinaden Erhan AK’a 189,00 TL (YüzseksendokuzTürkLirası) idari para cezası verilmesine cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.