05.10.2017 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
311

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 05.10.2017 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

Belediyemiz Encümeni 05.10.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

 

KARAR NO:213

KARAR ÖZETİ: Genel

Mülkiyeti Belediyemize ait zeytinliklerin ( Park, otopark, yeşil alan ve Küçükkuyu içinde imarla oluşan Kamuya bedelsiz terkin edilmiş yerlerde kalan zeytin ağaçlarının ) Beldemizde bulunan bilirkişilere keşfinin yaptırılmasına ve keşif yapan kişi veya kişilerin yevmiyelerinin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine, keşif yapıldıktan sonra yöremizin tanıtımı için yapılacak olan festivallere ve etkinliklere gelen misafirlere zeytin ve zeytinyağı olarak ikram edilmek üzere bir veya iki kısmının ayrılmasına, geriye kalan yerler için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden ihaleye çıkılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:214

KARAR ÖZETİ: Genel

Festivallerde, etkinliklerde, yabancı ülkelere yapılan ziyaretlerde Beldemizi, Belediyemizi ve Ülkemizin tanıtımına katkı sağlamak için Kurumumuz bünyesinde kurulan halk oyunları ekibinin giderlerinin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:215

KARAR ÖZETİ:Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Eşref AKSU : Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Kızılsu 3. Sokak No:4

Asude ÖZCAN,Orhan AKIN(Doğa Kent Evleri) : Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, 18 mart Şehitler Cadde No:4

Maya TUT,Metin ÖZTÜRK,Tülin BATTAL,Laika KÜPLÜ,Tefik Şenol ÜÇER,Hüseyin BUZ,Mehmet Ömer BUDULGAN(2000 Sitesi) : Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı 11. Sokak No:22

KARAR NO:216

KARAR ÖZETİ:Protokol İmzalanması

04.01.2017 tarih ve 2017/07 sayılı Meclis Kararımız ile Beldemizin Uluslararası Sakin Kentler( Cittaslow) Birliğine üyelik başvurusu uygun görülmüş olup;Söz konusu sürece ilişkin Cittaslow Uluslararası Tüzüğünün kabul edilerek Cittaslow Uluslararası Ağına katılım başvurusunun Tarımsal,Turistik,Esnaf ve Sanaatkarlara dair politikalar başlığı altındaki krıterleri uygulama amaçlı Yöresel pazar ve yerel üretici ürünlerinin tanıtılması ve satışlarının desteklenmesi amacıyla Nusratlı Köyü Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği ile Ayvacık Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile protokol yapılmasına ve protokolün imzalanması için Belediye Başkanı Cengiz BALKAN’a yetki verilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:217

KARAR ÖZETİ:Yola terk-İfraz

İlgilisi Fehim KARATAŞ’ın 04/10/2017 tarih ve 20171702 kayıt sayılı dilekçesine istinaden 05.10.2017 tarih ve 20173016 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Kocakozlar Mevkii, i17d18d3c pafta, 233 ada, 63 nolu parsel için hazırlanan yola terk ve ifraz dosyasında bahsi geçen parselin zeytinlik vasfında olduğu, yeni oluşacak parselin cinsinin arsa olarak değiştirilmesine yönelik Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 3573 sayılı kanun uygulamaların da kapsamak üzere olumlu görüş yazısının aranılması

talimatı gereği 08/07/1993 tarih ve 3/45 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan i17d18d3c imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmakta olup; 233 ada, 63 parselde zeytinlik vasıflı Fehim KARATAŞ adına kayıtlı taşınmazın vasfının arsa olarak değiştirilmesinde sakınca yoktur. Parselin tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz yola terkinden sonra kalan kısmın tam imar parseli olacak şekilde ifrazı hazırlanan dosyanın 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi

KARAR NO:218

KARAR ÖZETİ: Tevhit (Birleştirme)

1701 nolu LİHKAP’ın 03/10/2017 tarih ve 2017616 kayıt sayılı başvurusuna istinaden 05.10.2017 tarih ve 20173015 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile; Beldemiz sınırları içinde bulunan tapuda; Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Gökçetepe Mahalle, Meşelik Mevkii, i17d18d4d pafta, 205 ada, 12,13,14 ve 15 parseller için hazırlanan birleştirme dosyası 04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN:UİP-308) i17d18d4d imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmakta ve plana uygun olarak hazırlanmıştır. Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Gökçetepe Mahallesi, Meşelik mevkii, i17d18d4d pafta, 205 ada, 12,13,14 ve 15 nolu parseller Ahmet ÖZTÜRK ve Çizgi Mimarlık Müh.İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti. adına kayıtlı taşınmazların imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:219

KARAR ÖZETİ: Tevhit (Birleştirme)

1701 nolu LİHKAP’ın 28/09/2017 tarih ve 2017604 kayıt sayılı başvurusuna istinaden 05.10.2017 tarih ve 20173014 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile; Beldemiz sınırları içinde bulunan tapuda; Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Gökçetepe Mahalle, Makbere Mevkii, i17d18d4c pafta, 179 ada, 9 ve 10 parseller için hazırlanan birleştirme dosyası 04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN:UİP-308) i17d18d4c imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmakta ve plana uygun olarak hazırlanmıştır. Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Gökçetepe Mahallesi, Makbere mevkii, i17d18d4c pafta, 179 ada, 9 ve 10 nolu parseller Fadime TEMEL adına kayıtlı taşınmazların imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

05.10.2017 tarihli Encümen 7 adet karardan ibarettir.