05.10.2023 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI İLANI

0
131

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 05.10.2023 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 

KARAR NO: 235

KARAR ÖZETİ: Kiralama

Fen İşleri Müdürlüğünün 29.09.2023 tarih ve 10481 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz, Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi üzerinde 355 ada, 7 parselin batısında bulunan ve  3 yıllığına kiralanan Kurumumuza ait büfe yerinin kiralama süresi 25/11/2023 tarihinde sona erecek olup; söz konusu yapının tekrar ihaleye çıkartılarak Kurumumuza gelir sağlanması İdaremizin menfaatine olacağından; 5393 sayılı Belediye Kanununun Encümenin Görev ve Yetkileri Başlıklı Madde 34 ” (g) … süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.” hükmü doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre 3 yıl süre ile ihale edilerek kiraya verilmesinin uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:236

KARAR ÖZETİ: Fosseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına  eklenmesi konusu.

Fen İşleri Müdürlüğünün 04.10.2023 tarih ve 10538 sayılı yazısı ile teklif edilen; Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, E****** Sokak, No:* adresinde bulunan S***** Ç******** tarafından verilen 02.10.2023 tarih ve 7337 sayılı dilekçe Encümenimizce değerlendirilmiş olup; bina fosseptiğinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su bedelinin faturasına eklenerek tahsil edilmesi talebinin uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.