06.06.2024 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI İLANI

0
105

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 06.06.2024 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 

KARAR NO: 84

KARAR ÖZETİ: Ödenek Aktarma

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 05.06.2024 tarih ve 15859 sayılı yazısı ile teklif edilen; 5393 sayılı Belediye Kanununun “Encümenin Görev ve Yetkileri” başlıklı 34 üncü maddesi “… (d) Bütçede  fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.” ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “Aktarma” başlıklı 36 ncı maddesi; “(1) Aktarma; bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan eklemedir. …”, Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi“…(2) Bu amaçla bütçede gerekli tertipler açmaya, bu tertiplere aktarma yapmaya ve tertiplerden yapılacak ödemelerin yer ve esaslarını tespite encümen yetkilidir.” hükümlerine istinaden; 04.06.2024 tarih ve 15841 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce mal alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre yapılacak olan  açık ihale sürecinde ihtiyaç duyulan ödenek miktarı ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait hizmet binası kiralamaya dair dernek ve birlik kuruluşlara ait ödemelerin izlendiği ödenek kodlarında ihtiyaç hasıl olan ve Ödenek Aktarma Cetvelinde detayı  belirtilen ödenekler için toplamda 1.698.364,92 TL aktarma  yapılmasının uygunluğuna  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.