06.07.2023 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
147

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 06.07.2023 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:130

KARAR ÖZETİ: Tespit Tutanağı

Zabıta Amirliğinin 03.07.2023 tarih ve 2023/8265 sayılı yazısı ile teklif edilen; 17.05.2023 tarih ve 9770 sayılı Ayvacık Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün yazı eki 12.05.2023 tarih ve 3775015 sayılı Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 2015/3 sayılı Genelgesine istinaden 15 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasında İnşaat Yasakları ile ilgili uygulama yapılmasına dair  Belediyemiz Zabıta Amirliği ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personellerinin yaptığı kontrollerde, Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, S******* D****** Caddesi, No: **/* adresinde (VKN:123*******) A** Y*** İ**. O**. P**. T**. ve S**. L**.Ş** isimli şirket tarafından tadilat tamirat ve yıkım işlemlerinin yasak olduğu halde, inşaat yapım faaliyetlerinde bulunduğu, inşaat yasağına uymadığı görüldüğünden 22/06/2023  tarihinde fotoğrafları çekilerek 000129 nolu tespit tutanağı düzenlenmiş olup; düzenlenen tutanağa istinaden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği ilgilisi A** Y*** İ**. O**. P**. T**. ve S**. L**.Ş** isimli şirkete 1.295,00TL(Binikiyüzdoksanbeşlira) para cezası yazılmasına  ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:131

KARAR ÖZETİ: Tespit Tutanağı

Zabıta Amirliğinin 03.07.2023 tarih ve 2023/8266 sayılı yazısı ile teklif edilen; 17.05.2023 tarih ve 9770 sayılı Ayvacık Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün yazı eki 12.05.2023 tarih ve 3775015 sayılı Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 2015/3 sayılı Genelgesine istinaden 15 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasında İnşaat Yasakları ile ilgili uygulama yapılmasına dair  Belediyemiz Zabıta Amirliği ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personellerinin yaptığı kontrollerde, Küçükkuyu Beldesi, S**** Mahallesi, A****** Caddesi, No: *  adresinde (VKN:211*******) C* İ****** A.Ş isimli şirket tarafından tadilat tamirat ve yıkım işlemlerinin yasak olduğu halde, inşaat yapım faaliyetlerinde bulunduğu, inşaat yasağına uymadığı görüldüğünden 22/06/2023  tarihinde fotoğrafları çekilerek 000130 nolu tespit tutanağı düzenlenmiş olup; düzenlenen tutanağa istinaden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği ilgilisi C* İ****** A.Ş isimli şirkete 1.295,00TL(Binikiyüzdoksanbeşlira) para cezası yazılmasına  ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:132

KARAR ÖZETİ: Tespit Tutanağı

Zabıta Amirliğinin 03.07.2023 tarih ve 2023/8267 sayılı yazısı ile teklif edilen; 17.05.2023 tarih ve 9770 sayılı Ayvacık Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün yazı eki 12.05.2023 tarih ve 3775015 sayılı Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 2015/3 sayılı Genelgesine istinaden 15 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasında İnşaat Yasakları ile ilgili uygulama yapılmasına dair  Belediyemiz Zabıta Amirliği ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personellerinin yaptığı kontrollerde, Küçükkuyu Beldesi, G******** Mahallesi, C**** B**** Caddesi, No:**  adresinde (TCKNo:113********) İ***** Y**** isimli şahıs tarafından tadilat tamirat ve yıkım işlemlerinin yasak olduğu halde, inşaat yapım faaliyetlerinde bulunduğu, inşaat yasağına uymadığı görüldüğünden 23/06/2023  tarihinde fotoğrafları çekilerek 000131 nolu tespit tutanağı düzenlenmiş olup; düzenlenen tutanağa istinaden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği ilgilisi İ***** Y****’a 1.295,00TL(Binikiyüzdoksanbeşlira) para cezası yazılmasına  ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:133

KARAR ÖZETİ: Tespit Tutanağı

Zabıta Amirliğinin 03.07.2023 tarih ve 2023/8268 sayılı yazısı ile teklif edilen; 17.05.2023 tarih ve 9770 sayılı Ayvacık Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün yazı eki 12.05.2023 tarih ve 3775015 sayılı Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 2015/3 sayılı Genelgesine istinaden 15 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasında İnşaat Yasakları ile ilgili uygulama yapılmasına dair  Belediyemiz Zabıta Amirliği ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personellerinin yaptığı kontrollerde, Küçükkuyu Beldesi, G******** Mahallesi, G******* Sokak adresinde (TCKNo:113********) İ***** Y**** isimli şahıs tarafından tadilat tamirat ve yıkım işlemlerinin yasak olduğu halde, inşaat yapım faaliyetlerinde bulunduğu, inşaat yasağına uymadığı görüldüğünden 26/06/2023  tarihinde fotoğrafları çekilerek 000132 nolu tespit tutanağı düzenlenmiş olup; düzenlenen tutanağa istinaden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği ilgilisi İ***** Y****’a 1.295,00TL(Binikiyüzdoksanbeşlira) para cezası yazılmasına  ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:134

KARAR ÖZETİ: Tespit Tutanağı

Zabıta Amirliğinin 03.07.2023 tarih ve 2023/8269 sayılı yazısı ile teklif edilen; 17.05.2023 tarih ve 9770 sayılı Ayvacık Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün yazı eki 12.05.2023 tarih ve 3775015 sayılı Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 2015/3 sayılı Genelgesine istinaden 15 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasında İnşaat Yasakları ile ilgili uygulama yapılmasına dair  Belediyemiz Zabıta Amirliği ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personellerinin yaptığı kontrollerde, Küçükkuyu Beldesi, M****  Mahallesi, T**** Caddesi, No: *  adresinde (TCKNo:127********) E**** Y***** isimli şahıs tarafından tadilat tamirat ve yıkım işlemlerinin yasak olduğu halde, inşaat yapım faaliyetlerinde bulunduğu, inşaat yasağına uymadığı görüldüğünden 26/06/2023  tarihinde fotoğrafları çekilerek 000133 nolu tespit tutanağı düzenlenmiş olup; düzenlenen tutanağa istinaden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği ilgilisi E**** Y*****’a 1.295,00TL(Binikiyüzdoksanbeşlira) para cezası yazılmasına  ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:135

KARAR ÖZETİ: Fosseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına  eklenmesi konusu.

Fen İşleri Müdürlüğünün 03.07.2023 tarih ve 2023/8275 sayılı yazısı ile teklif edilen; Küçükkuyu Beldesi, M****  Mahallesi, B******* Sokak, No:* adresinde bulunan K****** P**** tarafından verilen 27.06.2023 tarih ve 4435 sayılı dilekçe Encümenimizce değerlendirilmiş olup; bina fosseptiğinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su bedellerinin faturalarına eklenerek tahsil edilmesi talebinin uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:136

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi.

Fen İşleri Müdürlüğünün 03.07.2023 tarih ve 2023/8276 sayılı yazısı ile teklif edilen; Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan, aşağıda ismi belirtilen dilekçe sahibinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularının Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma işlemini Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Belgin AY: Küçükkuyu Beldesi, G******** Mahallesi, D******* *. Sokak *. Apartman No:* Daire:1, (1** Ada, * Parsel)

KARAR NO:137

KARAR ÖZETİ: İhdas-Tevhid (Düzeltme)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.07.2023 tarih ve 2023/8337 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz sınırları içinde Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, G******** Mahallesi, T******* mevkii, i17****** pafta, 2** ada, * parsel ile ilgili Küçükkuyu Belediyesi Encümenince 16/01/2023 tarih ve 16 sayılı kararda ihdas sonucu ile oluşacak parsellerin yön bilgisi yazılmadığından alınan 2023/16 sayılı Encümen Kararının iptaline ve  Beldemiz G******** Mahallesi, T******* mevkii, i17****** pafta, 2** ada, * parsel numaralı taşınmazda ihdas ve tevhid işlemi Harita Mühendisi O*** A**** tarafından hazırlanan  söz konusu taşınmaz onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış yerleşik konut alanında kalmaktadır. İhdas ve tevhid işlemine konu taşınmaz İmar Kanunun 15. Maddesinin 4. Fıkrası “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarilerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.“ denildiği ve parselasyon şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında kaldığı anlaşılmış olup; yapılmak istenilen ihdas ve tevhid işlemi imar planına, plan notlarına ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanan ve ekli durum haritasında gösterilen, 2644 sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesine göre 2** ada, * parselin doğu tarafında ihdas sonucu oluşan arsa vasıflı (A:30,15 m²) parselin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 3c fıkrasına istinaden eş değer alan bırakılarak 2644 sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesine göre ihdas edilerek Küçükkuyu Belediyesi adına arsa vasfıyla tescil edilmesi uygun olan dosyanın, (B) parsel ile tevhid edilerek oluşan C parselin arsa vasfıyla tescil edilmesinin  3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri hükümlerine göre onanmasının uygunluğuna Encümenimizce   oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:138

KARAR ÖZETİ: Tevhid- İhdas (Düzeltme)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.07.2023 tarih ve 2023/8338 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz sınırları içinde Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, M**** Mahallesi, K********* mevkii i17******  pafta 2** ada *** ve ** parsel ile ilgili Küçükkuyu Belediyesi Encümenince 23/03/2023 tarih ve 61 sayılı kararda ihdas sonucu ile oluşacak parsellerin yön bilgisi yazılmadığından alınan 2023/61 sayılı Encümen Kararının iptaline ve  Beldemiz M**** Mahallesi, K*********  mevkii i17******  pafta 2** ada ** ve ** parsel numaralı taşınmazda tevhid ve ihdas işlemi Harita Mühendisi H**** O**** tarafından hazırlanan  söz konusu taşınmaz onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış yerleşik konut alanında kalmaktadır. Tevhid ve ihdas işlemine konu taşınmaz İmar Kanunun 15. Maddesinin 4. Fıkrası “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarilerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.“ denildiği ve parselasyon şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında kaldığı anlaşılmış olup; yapılmak istenilen tevhid ve ihdas işlemi imar planına, plan notlarına ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanan ve ekli durum haritasında gösterilen, 2644 sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesine göre M**** Mahallesi, K*********  mevkii i17******   pafta 2** ada ** ve ** parsel numaralı taşınmazlar tevhid edilerek arsa vasıflı (A) olarak tescil edilmesine, 2** ada ** parselin batı tarafında ihdas sonucu oluşan arsa vasıflı B: (20,18 m²) parselin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 3c fıkrasına istinaden eş değer alan bırakılarak 2644 sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesine göre ihdas edilerek Küçükkuyu Belediyesi adına arsa vasfıyla tescil edilmesi uygun olan dosyanın, (A) parsel ile tevhid edilerek oluşan (C) parselin arsa vasfıyla tescil edilmesinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri hükümlerine göre onanmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi

KARAR NO:139

KARAR ÖZETİ: Tevhid- İfraz

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.07.2023 tarih ve 2023/8339 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz sınırları içinde Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, G******** Mahallesi, T************ mevkii i17******   pafta 1** ada **, ** ve ** parsel numaralı taşınmazlarda tevhid ve ifraz işlemi Harita Mühendisi H**** O**** tarafından hazırlanan söz konusu taşınmaz onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış yerleşik konut alanında kalmaktadır. Tevhid ve ifraz işlemine konu taşınmaz İmar Kanunun 15. Maddesinin 4. Fıkrası “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarilerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.“ denildiği ve parselasyon şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında kaldığı anlaşılmış olup; yapılmak istenilen tevhid ve ifraz işlemi imar planına, plan notlarına ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanan ve ekli durum haritasında gösterilen T************ mevkii i17****** pafta 1** ada **, ** ve ** parsel numaralı taşınmazlar tevhid edilerek (A) arsa vasıflı imar parseli olarak tescil edilmesine, A parselin ifrazı yapılarak  B ve C arsa vasfında tescil edilmesinin  3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri hükümlerine göre onanmasının uygunluğuna Encümenimizce  oy birliği ile karar verildi

KARAR NO:140

KARAR ÖZETİ: 18.Madde İmar Uygulaması

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.07.2023 tarih ve 2023/8340 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, G********  Mahallesi, T**** İ** mevkii, i17******  pafta, 2** ada, * parsel, 2** ada, * parsel numaralı taşınmazları kapsayan alanda, 04.10.2021 tarih ve 47 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde yer alan ve 16/03/2023 tarih ve 54 sayılı Encümen kararıyla düzenleme sınırı onaylanarak düzenleme sınırı tespit edilen alanda  hazırlanan müzekkere ekinde yer alan dosyadaki parselasyon planında yerleri röleve ölçü krokilerinde koordinatları gösterilen ve yüzölçüm hesabı çizelgesinde miktarları belirtilen 100 ada da gösterilen 1 (bir) adet parselin imar parseli; yol alanları olarak gösterilen yerlerin ise bedelsiz terklerinden oluşan imar uygulaması (parselasyon dosyası) mevcut onaylı imar planına ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 3c fıkrasına istinaden eş değer alan bırakılarak ihdasları yapılan alanın 2644 sayılı kanunun 21. Maddesine uygun olduğundan, 3194 sayılı imar kanunun 18. Maddesine uygun olarak hazırlanan parselasyon dosyasını 3194 sayılı imar kanunun 19. Maddesi doğrultusunda onaylanmasının uygunluğuna (İlgisi nedeniyle 5393 Sayılı Belediye Kanunun 35. maddesine istinaden Encümen üyesi S**** S**** konunun görüşülmesine katılmamış olup) Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:141

KARAR ÖZETİ: Hisse Satışı (Karar iptali)

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 06.07.2023 tarih ve 2023/8355 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz Mıhlı Mahallesi, i17****** pafta, 1** ada ** parselde bulunan 484,57 m² yüzölçümlü arsanın belediyemize ait olan 379/2400 hissenin diğer hisse sahibi F**** S****** S****’in  24/01/2023 tarihli tarafına satış talebi dilekçesine dair Belediye Meclisince alınan 10/03/2023 tarih ve 2023/29 sayılı  kararında; 3194 sayılı İmar Kanunun 17. ve 18. Maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle satışı için Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmiş olup; Satışa dair taşınmazın bedel tespitinin yapılması için 23.11.2022  tarih ve 4220 sayılı Başkanlık  Oluru ile oluşturulan  Kıymet Takdir Komisyonu tarafından 11/04/2023 tarihinde hazırlanan komisyon raporu Belediyemiz Encümeninde görüşülerek 13/04/2023 tarih ve 2023/74 sayılı Encümen Kararı ile 994.760,00 TL bedel ile satışına karar verilmiştir. Encümence alınan satış kararı 24/04/2023-06/05/2023 tarihlerinde iki kez ilgilisine tebliğ edilmiş, ayrıca şifahen telefon görüşmeleri ile de hatırlatma sağlanmasına rağmen Kurumumuza satın alma işlemlerinin tamamlanması noktasında ilgilisince herhangi bir başvuru yapılmamış olup; Kamuyu zarara uğratmamak adına yaşanan ekonomik dalgalanmalar sonucu  piyasa değerinin de değiştiği ve buna bağlı olarak  ekonomik anlamda piyasa rayiç değerlerindeki artış göz önüne alınarak, alım talebi istekli tarafından tamamlanmadığından  hisse satışına dair alınan 13/04/2023 tarih ve 2023/74 sayılı Encümen Kararının iptaline Encümenimizce oy birliği ile karar verildi

KARAR NO:142

KARAR ÖZETİ: Hisse Satışı (Karar iptali)

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 06.07.2023 tarih ve 2023/8350 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz Y******** K**********, i17******  pafta, *** ada ** parselde bulunan 671,76 m² yüzölçümlü arsanın belediyemize ait olan 308/933 hissenin diğer hisse sahibi Y******* E****’in  01/11/2022 tarihli tarafına satış talebi dilekçesine dair Belediye Meclisince alınan 09/12/2022 tarih ve 2022/85 sayılı kararında; 3194 sayılı İmar Kanunun 17. ve 18. Maddelerine istinaden veya düzenleme sonucunda oluşan Belediye parsellerinin bedel takdir etmek suretiyle satışı için Belediye Kanunun 34. Maddesinin (g) bendi uyarınca uygulama yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmiş olup; Satışa dair taşınmazın bedel tespitinin yapılması için 23.11.2022  tarih ve 4220 sayılı Başkanlık Oluru ile oluşturulan  Kıymet Takdir Komisyonu tarafından 27/02/2023 tarihinde hazırlanan komisyon raporu Belediyemiz Encümeninde görüşülerek 02/03/2023 tarih ve 2023/42 sayılı Encümen Kararı ile 2.084.544,00 TL bedel ile satışına karar verilmiştir. Encümence alınan satış kararı 08/03/2023 – 05/05/2023 tarihlerinde iki kez ilgilisine tebliğ edilmiş ayrıca şifahen telefon görüşmeleri ile de hatırlatma sağlanmasına rağmen Kurumumuza satın alma işlemlerinin tamamlanması noktasında ilgilisince herhangi bir başvuru yapılmamış olup; Kamuyu zarara uğratmamak adına yaşanan ekonomik dalgalanmalar sonucu  piyasa değerinin de değiştiği ve buna bağlı olarak  ekonomik anlamda piyasa rayiç değerlerindeki artış göz önüne alınarak, alım talebi istekli tarafından tamamlanmadığından hisse satışına dair alınan  02/03/2023 tarih ve 2023/42 sayılı Encümen Kararının iptaline Encümenimizce oy birliği ile karar verildi

 

06.07.2023 tarihli Encümen 13 adet karardan ibarettir.