06.08.2015 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
169

Belediye Encümeninin 06.08.2015 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan karar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:141
Belediyemiz Encümeni 06.08.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Sahil Mahallesi Süleyman SAKALLI Caddesi üzerinde yasak olmasına rağmen park yapan ve haklarında idari yaptırım karar tutanağı tutularak para cezası kesilen aşağıda isimleri belirtilmiş şahısların;
1- 10 BAB 07 plakalı aracını 19.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 281 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Gökhan İŞLEYEN’e kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
2- 10 LC 522 plakalı aracını 07.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000188 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Adnan ERTAŞ’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
3- 10 P 6085 plakalı aracını 07.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000187 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Çağrı GÜLSOY’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
4- 34 JF 941 plakalı aracını 07.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000186 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Çiğdem PEKİN’e kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
5-06 ET 8003 plakalı aracını 09.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000195 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Sefa DOKGÖZ ’e kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
6- 45 YR 787 plakalı aracını 07.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000185 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Coşkun ÖZDEMİR’e kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
7- 10 DK 741 plakalı aracını 06.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000184 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Serkan İNCE’ye kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
8- 10 D 2494 plakalı aracını 06.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000183 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Hülya UYSAL’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
9- 35 VTA 02 plakalı aracını 15.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 213 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Ürper Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.’ye kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
10- 17 UN 238 plakalı aracını 13.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000198 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Bestem Gıda Meşrubat Turizm Ticaret ve San. Ltd. Şti.’ye kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
11-34 GK 8329 plakalı aracını 14.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 212 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Laterna Alternatif Enerji Kaynakları San. ve Tic. Ltd. Şti. ’ye kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
12- 34 GB 6436 plakalı aracını 14.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 211 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Mustafa Mehmet GÜNYELİ’ye kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
13-34 KB 3619 plakalı aracını 13.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000199 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Müferrah TOP ’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
14- 34 JJ 823 plakalı aracını 21.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 216 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Ali Merih AZAK’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
15- 35 KC 8931 plakalı aracını 09.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000190 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Fatma AKYÜZ’e kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
16- 34 ZU 432 plakalı aracını 21.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 217 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Sema ERSAN’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
17- 52 FA 190 plakalı aracını 15.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 214 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Nilay Özendi ÇORUH ’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
18- 10 LN 785 plakalı aracını 09.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000194 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Dörtlerce Gıda Turizm Temizlik Maddeleri Pazarlama Tic. Ltd. Şti.’ye kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
19-10 LN 785 plakalı aracını 29.06.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000153 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Dörtlerce Gıda Turizm Temizlik Maddeleri Pazarlama Tic. Ltd. Şti.’ye kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
20-10 DR 155 plakalı aracını 01.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000162 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Fazlı KAMALI’ya kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile iptaline,
21-10 N 6180 plakalı motorsikletini 14.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000200 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Levent ÇATAN’nın vermiş olduğu itiraz dilekçesinin kabulüne, kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile iptaline,
Cezaların tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:142
Belediyemiz Encümeni 06.08.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Münir ARSLAN Sahil Mah.Kazım KARABEKİR Caddesi Elmas Sokak no:10
Hasan Ali ÖZDEN Sahil Mah. Kazım KARABEKİR 1. Cadde no:27
Küçükkuyu Tarım Kredi Kooperatifi Sahil Mah.