06.12.2018 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
398

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 06.12.2018 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR  AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO:204

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin   görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince  karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Süleyman KABAÇ: Mıhlı Mahallesi, Sarmaşık 2.Sokak No:6

Hakime ARSLAN: Gökçetepe Mahallesi, Zümrüt Sokak No:1

KARAR NO:205

KARAR ÖZETİ:Genel

Belediyemiz kültürel etkinlikleri çerçevesinde 09 Aralık 2018 Pazar günü Zeytin Kültür Merkezimizde Samsun Sanat Tiyatrosu tarafından ücretsiz olarak akşam halkımıza tiyatro oyunu sergilenmesine ve yapılacak giderlerin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:206

KARAR ÖZETİ:Genel

Beldemiz Sahil Mahallesi 332 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz için Çanakkale İdare Mahkemesinde açılan davaya ilişkin İzmir Bölge İdare Mahkemesine yapılan itiraz  sonucunda İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdare Dava Dairesinin 03.10.2018  tarih 2018/385 Esas ve Karar No: 2018/897sayılı  Mahkeme Kararı ile istinaf başvurusunun reddine kararı verildiğinden davaya ilişkin parselde bulunan yapıya ait belgelerin iptalinin yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:207

KARAR ÖZETİ:Genel

Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan’ın  01.12.2018 tarih ve 2018/34 sayılı dilekçesi ile Küçükkuyu Kent hizmetleri sanayi ve ticaret anonim şirketindeki Küçükkuyu Belediyesini temsilen yürüttüğü yönetim  kurulu başkanlığından istifasının kabul edilerek, konu ile ilgili Belediye Meclisimizce alınan  05.12.2018 tarih ve 2018/63 sayılı  Meclis Kararı  doğrultusunda; şirketteki Küçükkuyu Belediyesi temsilcisinin değiştirilerek yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantısına kadar Adem DEMİR’in atanmasına, yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantısında Yönetim Kuruluna Adem DEMİR, Mete BAŞARAN ve Mustafa SAVAŞ’ın görevlendirilmesinin uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

06.12.2018  tarihli Encümen  4  adet karardan ibarettir.