07.03.2024 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI İLANI

0
184

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 07.03.2024 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR. 

 

 

 

KARAR NO: 38

KARAR ÖZETİ: Kiralama

Fen İşleri Müdürlüğünün 01.03.2024 tarih ve 13861 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz, Sahil Mahallesi, Ayhan Özerden Caddesi No:3 adresinde kayıtlı 296 ada, 6 parseldeki taşınmazın kiralama süresi 01/04/2024 tarihinde sona erdiğinden ilgili yerin 16.01.2019 tarih ve 30657 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin Genelgesi doğrultusunda 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/e maddesi gereğince 3 yıllığına kiralanmasının uygunluğuna ve Belediyemiz adına kira sözleşmesini imzalamaya Belediye Başkanına yetki verilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 39

KARAR ÖZETİ: Genel

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 05.03.2024 tarih ve 13955 sayılı yazısı ile teklif edilen; Ramazan ayının gelmesi nedeniyle Beldemiz Küçükuyuda vatandaşlarımıza sahur vaktinin geldiğini duyurmak amacıyla davulcu ayarlanmasına, bu işlem için 2023 yılında 7.000,00TL (YedibinTL) olarak belirlenen ücretin arttırılarak 2024 yılı için 10.000,00TL (OnbinTL) olarak ödenmesine; ödenecek giderin Belediyemizin bütçesinin ilgili kaleminden ödenmesine;  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 40

KARAR ÖZETİ: Genel

Fen İşleri Müdürlüğünün 06.03.2024 tarih ve 13978 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz, Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi üzerinde 355 ada, 7 parselde bulunan ve düğün salonu olarak tabir edilen Belediyemize ait yapı için, 21/07/2022 tarih ve 119 sayılı Encümen Kararına istinaden devir işlemleri yapılmış ve 18/08/2022 tarihinde (TCKNo:267********) K**** G**** ile 23/05/2025 tarihine kadar sözleşme imzalanmıştır. 06.03.2024 tarih ve 1700 sayılı Z**** Ö*’ün dilekçesi ve 06.03.2024 tarih ve 1701 sayılı Ş**** G****’in dilekçesi ile kiracı K**** G****’in 12/02/2024 tarihinde vefat etmiş olduğu bilgisi kurumumuza bildirilmiş olup; 06.03.2024 tarih ve 1701 sayılı dilekçe sahibi (TCKNo:267********) Ş**** G**** (merhumun babası) söz konusu yere dair herhangi bir tasarrufu, kiralama ve başka sebeple talebinin olmadığı; 06.03.2024 tarih ve 1700 sayılı dilekçe sahibi ve merhumun annesi (TCKNo:267********) Z**** Ö* (merhumun annesi) ise aynı sözleşme hükümleriyle sözleşme süresi sonuna kadar söz konusu yeri kiralamak istemektedir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 67. Maddesi “Müteahhit veya müşterinin ölümü: Madde 67 – Müteahhit veya müşterinin ölümü halinde, yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminatı ve varsa sair alacakları varislerine verilir. Ancak, idare varislerden istekli olanlara, ölüm tarihinden itibaren 30 gün içinde kesin teminat verilmesi şartıyla sözleşmeyi devredebilir.’’ gereğince, merhum K**** G**** ile merhumun annesi ve kanuni mirasçısı Z**** Ö*’ün kiralamaya ilişkin borcu bulunmaması halinde kanuni mirasçılardan sözleşmeyi devralmak isteyen Z**** Ö*’e 18/08/2022 tarih ve 688639 makbuz numaralı 18.810,00 TL tutarında ki kesin teminat miktarlarının iade edilmesine ve yasal prosedürü tamamlaması koşullarında sözleşmenin devri işlemlerinin yapılmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 41

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi.

Fen İşleri Müdürlüğünün 06.03.2024 tarih ve 13985 sayılı yazısı ile teklif edilen; Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan, aşağıda ismi belirtilen dilekçe sahiplerinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazların atık sularının Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma işlemini Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

U*** F******: Küçükkuyu Beldesi, M**** Mahallesi, E*** İ***** Caddesi, No:*, 3** ada, 1* parsel

F**** A***, H**** A***, Ö**** A***, O**** A***, Ö**** S**, D*** K***** Adına Vekâleten D***** D*****: Küçükkuyu Beldesi, G******** Mahallesi, 1** Ada, 2* Parsel

KARAR NO: 42

KARAR ÖZETİ: Fosseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu.

Fen İşleri Müdürlüğünün 06.03.2024 tarih ve 13986 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz, Sahil Mahallesi, M**** Sokak, V**** A**** No:* adresi ile ilgili 21.02.2024 tarihli A*** S***** A****** tarafından verilen 1359 sayılı dilekçe, Encümenimizce değerlendirilmiş olup; bina fosseptiğinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su bedelinin faturalarına eklenerek tahsil edilmesi talebinin uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

07.03.2024 tarihli Encümen 5 adet karardan ibarettir.