07.05.2015 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
127

Belediye Encümeninin 07.05.2015 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan karar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.
KARAR NO:68
Belediyemiz Encümeni 07.05.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Mıhlı Camii İmam Hatibi Yunus AÇARCI tarafından verilen 27.04.2015 tarihli dilekçe gündeme geldi. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14/b maddesine istinaden Mıhlı Camii’nin önüne güneşten korunması için açılır kapanır seyyar tentenin belediyemiz tarafından karşılanmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:69
Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi,Sahil Mahallesi 285 ada 1,2,3 ve 4 nolu parsellerin tamamının bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar kanununun 18.maddesi uygulaması yapılması için; düzenleme sahası sınırı olarak tespitine oy birliği ile karar verildi
KARAR NO:70
Belediyemiz Encümeni 07.05.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Vicdan BİLGİ Sahil Mah.Celalettin Topçu Bahar Sok.No:4
Halim ŞENER Sahil Mah.Süleyman Sakallı Cad.No:70
Ahmet ÜNAL Sahil mah.Elmas Sok. No:3
Nuri YIĞIN Ayhan Özerden Cad. No:15
Ünal YAVUZKUL Mıhlı Mah.Akgünalbayrak Cad.
Mustafa KASABALI Sahil Mah.Ayhan Özerden Cad. No:18
Fatih ÖZDEMİR Mıhlı Mah.Yudum Sok. no:8
Muammer YILDIZ Gülsüm Camgöz Caddesi no:31
Halil SAKALLI Sahil Mah.Cemali Burnaz Cad.No:15
KARAR NO:71
Belediyemiz Encümeni 07.05.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Aktarma
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 38.maddesine istinaden 2015 mali yılı bütçesinin yedek ödenekten fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarması ihtiyacı olduğundan diğer gider tertiplerine yapılacak olan aktarmaların listesi karar ekinde olup; 565,000.000 TL(Beşyüzaltmışbeşbin) Uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.