BELEDİYE ENCÜMENİNİN 07.12.2017 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO:265

Belediyemiz Encümeni 07.12.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:Süre uzatımı

2016/94662 ihale kayıt numarası ile 21/03/2017 tarihinde gerçekleştirilen ve 20/04/2017 tarihinde sözleşmesi imzalanan Küçükkuyu (Çanakkale) Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Kilitli Parke Taş, Bordür ve Yağmur Oluğu ile Yol Yapım İşi, yüklenici Küçükkuyu Körfez Müh.İnş.Ltd.Şti.  04/12/2017 tarih ve 20172196 sayılı  dilekçesine istinaden Yapı Denetim Görevlisinin 04/12/2017 tarih ve 20173788 sayılı yazsısı ile Ekim, Kasım ve Aralık ayı içersinde imalat yapılan yolların yoğun trafik akışı  ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda olması diğer taraftan yağış sebebi ile çamur olan tabi zeminin kuruduktan sonra zemin çalışmalarının yapılarak yükleniciye hazır hale getirilmesi çalışmalarında aksaklıklar olması sebebi ile çalışmaların dönem dönem aksaması yüklenicinin işi süresinde bitirmesini olumsuz yönde etkilemiş olup, söz konusu dönemde çalışılması gereken günler yeterli bir verimlilikte ilerleyememiştir. Yapı denetim görevlisinin 14/11/2017 tarih ve 20173550 sayılı raporu  ile kalan imalatların yapılması esnasında oluşabilecek olumsuzluklar belirtilmiş ve  yüklenicinin kendisinden kaynaklanmayan durumun ortaya çıkması üzerine sözleşmede belirlenen havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığından  01/01/2018-15/03/2018 arası günler hariç 08/12/2017 tarihinden itibaren başlamak üzere taahhüdün yerine getirilerek geçici kabule hazır duruma gelmesi için 15/05/2017 tarihine kadar 84 gün süre verilmesine Encümenince oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO:266

Belediyemiz Encümeni 07.12.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Afet Gönüllüsü ve Acil Müdahale Ekiplerinin oluşturulması

Beldemizde genel hayatı etkileyecek ölçekteki deprem, sel, heyelan, kaya düşmesi, yangın, kaza, meteorolojik afet, nükleer ve kimyasal madde kazaları ve nüfus hareketleri ile ilgili acil durumlar ve afetler, ayrıca bu konularla ilgili eğitim ve tatbikatlar organize etmek, afet ve acil durumlar öncesi risk azaltma, farkındalık yaratmak amacı ile ekip organizasyonları düzenlemek,  il bünyesinde ve ulusal düzeyde bilgi, ekipman ile donanmış gönüllülerden oluşan arama kurtarma eğitimi almış Afet Gönüllüsü ve Acil Müdahale Ekiplerinin oluşturulması amacıyla  Acil Durum Haberleşmesi Hizmeti temini çerçevesinde telsiz haberleşme çevrimi hizmetlerinin temin ve tesis edilmesi için Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği ile protokol yapılmasına ve protokolün imzalanması için Belediye Başkanı Cengiz BALKAN’a yetki verilmesine Encümenince oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO:267

Belediyemiz Encümeni 07.12.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Muhtaç Ailelere Kömür Yardımı

5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin (a) bendine istinaden, kış mevsiminin gelmesi nedeniyle Beldemiz Küçükkuyu’da yaşayan  fakir ve bakıma muhtaç ailelere kömür alınarak dağıtılmasına ve bedelinin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:268

Belediyemiz Encümeni 07.12.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:Tutanak

Belediyemiz Zabıtaları tarafından, 05/12/2017 tarihinde  Beldemiz Küçükkuyu Gökçetepe  Mahallesinde  Kafkas İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti’ne  ait  06 K 8646    plakalı  hazır beton taşıyan  aracın mahalle aralarına hazır beton dökerek emre aykırı davranış fiili oluşturduğu   tespit edilerek 000521 nolu Zabıt Varakası ile tutanak altına alınmış olup;tutanak altına alınan işlemle ilgili 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesince  Mualefet ettiği ve Belediye Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 18.Maddesinin (d) fıkrası gereği Kafkas İnşaat Taahhüt San.ve Tic.Ltd. Şti.’ne 227.00(İkiyüzyirmiyedi) TL para cezası yazılmasına ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:269

Belediyemiz Encümeni 07.12.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Vidanjör Hizmeti

Çanakkale İli Bozcada İlçesinde  faaliyet yürüten Talay Şarapçılık A.Ş’nin 30.11.2017 tarih ve 20172197 sayılı dilekçesi Encümenimizce değerlendirilmiş  olup; yapılacak  işlemle ilgili 2.000,00 TL ücretini yatırmak koşulu ile fabrikalarına ait   evsel  atıksu ve  proses suyununun Belediyemiz atıksu arıtma tesisine vidanjör vasıtasıyla  deşarj edilmesinin uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:270

Belediyemiz Encümeni 07.12.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin   görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin  talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve  her türlü masrafın ilgililerince  karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Osman BİLGİN: Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Köprüdere Sokak No:8

Sevilay KAYALIK: Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Süleyman Sakallı Cadde  No:81

 

 

 

07.12 .2017  tarihli Encümen  6  adet karardan ibarettir.