07.12.2023 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI İLANI.

0
122

 

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 07.12.2023 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:283

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.12.2023 tarih ve 11950 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli. Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Sahil Mahallesi adresinde ve tapuda İ17D22B1C pafta, 310 ada, 30 parselde bulunan taşınmaz üzerinde ruhsatsız olarak 2 adet yardımcı yapı ve standartlara aykırı beton ve sandviç panel yardımı ile yarı açık alan yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 06.11.2023 tarih ve 43 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiştir. Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesine göre işlem yapılarak 09.11.2023 tarih ve 254 numaralı Encümen Kararı alınmış olup;  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yerinde yapılan kontrolde ruhsat ve eki projelere aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsat ve eki projelere olan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği yıkım masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine ve yapı sahibi (TCKNo:111********) M***** Ç**, (TCKNo:111********) F**** Ç**, (TCKNo:111********) H**** Ç**, (TCKNo:111********) S****** Ç** hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 184/1. maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:284

KARAR ÖZETİ: 18.Madde İmar Uygulaması (Düzeltme)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.12.2023 tarih ve 11962 sayılı yazısı ile teklif edilen;Beldemiz sınırları içinde Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Beldesi Mıhlı Mahallesi, i17d18d3d pafta 169 ada, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 parseller ile  325 ada 8 parsel ve 326 ada 1 parsellere dair Belediyesi Encümenince alınan  23/11/2023 tarih ve 273   kararında  3194 sayılı İmar Kanunun 18. Madde imar uygulamasına giren 325 ada içerisindeki  parseller   yanlış yazıldığından dolayı alınan  Encümen Kararı iptal edilmesine ve  Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi, i17d18d3d pafta 169 ada, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 parseller, 325 ada 8 parsel ve 326 ada 1 parsel  numaralı taşınmazları kapsayan alanda, 04.10.2021 tarih ve 47 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde yer alan imar uygulaması 03/08/2023 tarih 187 sayılı encümen kararıyla onaylanarak  3194 Sayılı İmar Kanunun 18. madde imar uygulaması 19/10/2023 – 17/11/2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süreyle askıya çıkarılmış, internet sitemizde yayınlanmış ve mutat vasıtalarla duyurulmuştur. Askı süresi içinde yapılan 1 adet itiraz dilekçesi bulunmaktadır. Yapılan itiraz uygulama müellifine gönderilmiş olup, müellifin teknik raporu, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 3194 sayılı imar kanunun 18., 19. Maddeleri ve 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri hakkındaki yönetmelik hususları dikkate alınarak hazırlandığı görülmüş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine uygun olarak hazırlanan imar uygulaması (parselasyon dosyasının) 3194 sayılı İmar Kanunun 19. Maddesine istinaden kesinleşmesine, kesinleşen imar uygulamasının tapu tescil işlemleri için Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne uygulama dosyasının gönderilmesine  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.