BELEDİYE ENCÜMENİNİN 08.03.2018 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO:33

Belediyemiz Encümeni 08.03.2018 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Kiralama

Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi Ayhan ÖZERDEN Caddesi no: 3 üzerinde İsmail ÖRAN adına kayıtlı 296 ada, 6 parseldeki eski taşınmazın tarihi ve kültürel varlıkların korunması amacıyla belediye hizmetlerinde kullanılmak şartıyla belediye hizmet binamızın yetersiz olması, ilgi yerin belediyemize yakın olması nedenleriyle 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/e maddesi gereğince bir yıllığına kiralanmasının uygunluğuna , Belediyemiz adına kira sözleşmesini imzalamaya Belediye Başkanı Cengiz BALKAN’a yetki verilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:34

Belediyemiz Encümeni 08.03.2018 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Genel

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103.Yıldönümü etkinlikleri kapsamında kurumumuz tarafından 24 Mart 2018  tarihi itibari ile Çanakkale’ye gezi düzenlenmesi için araç tahsis edilmesine ve bu  doğrultuda  yapılacak giderlerin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:35

Belediyemiz Encümeni 08.03.2018 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin   görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin  talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve  her türlü masrafın ilgililerince  karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Süleyman KIZIL     : Gökçetepe Mahallesi, Yelken 9.Sokak No:4

Ali Dinger YAVUZ : Sahil Mahallesi,Kısık Sokak  No:8

Erbah USTAOĞLU : Gökçetepe Mahallesi, Bahçe Sokak No:21

Bedriye AKYOL      : Sahil Mahallesi, Süleyman Sakallı Caddesi No:175

Mehmet SOLMAZ   : Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı 1.Sokak No:10

KARAR NO:36

Belediyemiz Encümeni 08.03.2018 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Muvakkat Yapı Ruhsatı

İlgilisi Orhan TAŞ tarafından verilen  02.03.2018 tarih ve 0456 kayıt sayılı dilekçe , 07.03.2018 tarih ve 0705 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenmiş olup, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi, No:261 adresinde tapuda İ17D18C3C pafta, 354 ada, 2 parseldeki kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılacak Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait alanla ilgili Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 21.Maddesine istinaden; İmar planında Turizm –Ticaret alanında kalan ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 61.Maddesi gereği, 10 yıl süre ile  Geçici (Muvakkat) prefabrik, sökülür takılır bina yapımının uygunluğuna, alt yapısı ve çevre düzenlenmesinin yapılmasına ve sözkonusu  taşınmazla  ilgili  Tapu Sicil Müdürlüğüne muvakkat yapı   şerhi düşülmesi için gerekli yazışmanın yapılmasına, Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

08.03.2018 tarihli Encümen 4 adet karardan ibarettir.