08.07.2021 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
549

 

 

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 08.07.2021 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

KARAR  NO:46

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin 02.07.2021 tarih ve 1484 sayılı teklif yazısı ile; Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’nin 06.06.2021 tarih ve 2103104397 sayılı yazısına istinaden Belediyemiz Zabıta Amirliği ve Küçükkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı ile müşterek yapılan kontrolde Küçükkuyu Beldesi, Sahil Mahallesi, Süleyman Sakallı Caddesi No:167/1 adresinde Bayraktar Apart ünvanı ile Asuman BAYRAKTAR isimli şahıs tarafından Pansiyon işletmeciliği faaliyet konulu işyerinin ruhsatsız faaliyette bulunduğu tespit edilerek 23.06.2021 tarihli Ruhsatsız İşyeri Tutanağı tanzim edilmiştir. Düzenlenen tutanağa istinaden; 15.05.1930 tarih ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Mütellik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanunun 1.Maddesi ve 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 6. Maddesinde “Yetkili İdarelerden usulüne uygun olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz ve Küçükkuyu Belediye Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 10. Maddesinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz…” hükümleri doğrultusunda 5326 sayılı Kabahatler Kanunun  32. Maddesi gereği 427,00TL(dörtyüzyirmiyedilira) para cezası yazılmasına  ve işyerinin ruhsat almaması durumunda işyerindeki önemli eşyalarını almaları hususunda süre verilip işyerinin mühürlenerek faaliyetten men edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:47

KARAR ÖZETİ: Aktarma

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 06.07.2021 tarih ve 1521 sayılı teklif yazısı ile; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesine istinaden 2021 Mali yılı bütçesinin Fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarması ihtiyacı doğduğundan 0139-096101 Yedek Ödenek Kodundan 332.000,00TL’nin, 0139-011201  Zamlar ve Tazminatları koduna 20.000,00TL, 0139-032103 Periyodik yayın alımları  koduna 10.000,00TL, 0139-037102 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat alımları koduna 20.000,00TL, 0139-037201 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları koduna 40.000,00TL, 0139-053101 Dernek Birlik Kurum Kuruluş Sandık vb. koduna 20.000,00TL, 0399-011201 Zamlar ve Tazminatlar koduna 1.000,00TL, 0443-011201 Zamlar ve Tazminatlar koduna 10.000,00TL, 0510-013201 Sürekli İşçilerin İhbar ve kıdem Tazminatları koduna 110.000,00TL, 0510-037303 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri koduna 100.000,00TL, 0740-011401 Sosyal Haklar koduna 1.000,00TL aktarılmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:48

KARAR ÖZETİ: Genel

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 06.07.2021 tarih ve 1519 sayılı yazısı ile teklif edilen; Belediyemiz Tahsilat Servisine gereksinim duyulan, Seri No: 628.001’den 708.000’ne kadar, 19×14 cm ölçülerin de iki nüshalı, karbonlu ve yanları delikli 80.000 adet Tahsilat Makbuzun bastırılarak alınmasının  uygunluğuna Belediyemiz Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:49

KARAR ÖZETİ: Genel

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 06.07.2021 tarih ve 1529 sayılı teklif yazısı ile Belediyemiz su işleri endeks okuma görevlileri tarafından 06/07/2021 tarihinde Mıhlı Mahallesi, Kızılsu 4. Sokak No:13 adresinde yapılan inceleme sonucu  kaçak su kullanımı tespit edilmiştir. Söz konusu olan yerde 4141 Abone nolu Ali ÖZDEMİR mükellefine ait olan  ortalama 200m3 kaçak su kullanıldığı 06/07/2021 tarihinde tutanak altına alınmış olup; tüketimin bahçe suyu tarifesine göre; 4141 Abone Nolu (TCKNo: 340********) Ali ÖZDEMİR’e 200 m3 x 8TL=1.600,00TL(binaltıyüzlira) para cezası verilmesine, verilen cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:50

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin 08.07.2021 tarih ve 1585 sayılı yazısı ile teklif edilen;  Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 30/06/2021 tarih ve 3917217 sayılı yazı ile Küçükkuyu Beldesi, Sahil Mahallesi, Behram Caddesi, No:30 adresinde önceki adı CARPE DİEM BUNGALOW EV, yeni adı MAZE CLUP TURİZM KİRALAMA VE İNŞAAT A.Ş. olan işletmede inşaat yasağı ihlali olduğu bildirilmiştir. Belediyemiz Zabıtalarının yaptığı kontrollerde, bahsi geçen işletmede inşaat tamiratı faaliyeti yapıldığı tespit edilmiş ve konu ile ilgili  07/07/2021 tarih saat:11:00’de 000074 nolu tespit tutanağı düzenlenmiş olup; Küçükkuyu Belediye Başkanlığının 15 Haziran 2021-15 Eylül 2021 tarihleri arasında inşaat yasakları uygulanacağına dair 27/05/2021 tarih ve 31 karar nolu Encümen Kararına ve  5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği, Maze Clup Turizm Kiralama ve İnşaat A.Ş. (TCKNo:448********) Yetkili Bülent DEMİRTAŞ adına 427,00TL(dörtyüzyirmiyedilira) İdari para cezası yazılması ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

08.07.2021 tarihli Encümen 5 adet karardan ibarettir.