09.05.2019 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
516

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 09.05.2019TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO:48

KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu

Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi, Esentepe Sokak, No:2 adresinde bulunan Erhan AKDENİZ tarafından verilen 06.05.2019 tarih ve 0723 sayılı dilekçe Encümenimizce değerlendirilmiş olup; fosseptiklerinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi taleplerinin uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:49

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Hülya ŞAMLI-İskender ŞAMLI(Vk.İsmail YANAR):Gökçetepe Mahallesi,Eğitimciler Sok. No:2 Hasan TAN : Sahil Mahallesi,Kazım Karabekir 1.Cadde, No:16

Yazgülü ÇETİN-Gülşen CENK-Yaşar ÖZKAN:Mıhlı Mahallesi,Akgün Albayrak Caddesi, No:34

Reyhan ARAZ : Mıhlı Mahallesi ,Bağbaşı 5.Sokak, No:7

M.Salih İPEK (Memili TAŞKIRAN Vk.): Gökçetepe Mahallesi, Halil Efendi Caddesi, No:80

Murat DEDELEROĞLU- Gülşen DEDELEROĞLU : Mıhlı Mahallesi , Sarmaşık 1. Sokak ,No:9

Cem ÖZEN ( İsmail YANAR Vk): Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı 2.Sokak, No:2

KARAR NO:50

KARAR ÖZETİ:Genel

Beldemiz Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi Halil Efendi Caddesi ile Atatürk Caddesinin kesiştiği alanda bulunan Kurumumuza ait büfe yerinin kiralama süresi 27/05/2019 tarihinde sona ermektedir. Söz konusu büfe yerinin tekrar ihaleye çıkartılarak Kurumumuza gelir sağlanması bakımından İdaremizin menfaatine olacağından; söz konusu büfe yerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ihale edilerek 3 yıllığına kiralanmasının uygunluğuna  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:51

KARAR ÖZETİ:Genel

Beldemiz Sahil Mahallesi Şehit Jandarma Çavuş Emin Pamukçu Sokak No: 2 de bulunan Kurumumuza ait Yolcu Terminalinde; Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında 70 nolu tebliğe göre düzenlenen, Küçükkuyu BelediyesiYolcu Terminali Ücret Tarifesi kapsamında, terminal içinde yer alan müştemilat kullanılmak sureti ile giriş-çıkış yapan araçlardan ücret alınmaktadır. Kurumumuza ait yolcu terminalinde, terminalden çıkış yapan otobüs ve diğer araç faaliyetleri istenilen düzeydegerçekleşmemiş olup, 2018 yılında iki ayrı personel ile toplanan ücret 56.000,00(Ellialtıbin) TL olarak gerçekleşmiş, buna karşılık söz konusu hizmet için görevlendirilen iki personelin bir yıllık maliyeti de yüzbin TL’yi geçmiştir. İşçi maliyetlerinin elde edilen gelirin çok üzerinde gerçekleşmiş olması hizmetin devamlılığını olumsuz yönde etkilediği ve personelin belediye hizmetlerinde daha verimli alanlarda kullanılması uygun olacağından Terminal giriş-çıkış ücretlerinin toplanması amacı ile terminal içerisinde bulunan müştemilatın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre 3 yıllığına ihale edilerek kiralanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO:52

KARAR ÖZETİ:Tutanak

Belediyemiz Zabıta ve Fen işleri görevlileri tarafından, 30.04.2019 tarihinde saat:16:00’da Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Fernur SÖZEN Caddesi No:3/A ve 3/B adresinde bulunan206 ada 31 parseldeki inşaat sahibi ve inşaat müteahhidi (TC: 20581645124) Kamil ÖZGÜLE isimli şahıs tarafından inşaat temeli kazı çalışması yapıldığı ve Belediye tarafından cadde kenarına dikilen palmiye ağaçlarının üzerine inşaat temelinden çıkan toprağı döktüğü ve 5(beş) adet palmiye ağacına zarar verilerek kırıldığı görülmüş olup,konu ile ilgili 30.04.2019 tarih ve 000037 nolu Tespit Tutanağı düzenlenmiştir. Zarar görerek kullanılamaz hale gelen 5 adet palmiye ağaçlarının bedel olarak 5X1000 = 5000 TL. olduğuna dair tutanak tanzim edilmiş olup; Düzenlenen tutanaklara istinaden; 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği ve Küçükkuyu Belediye Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 10. Maddesinin B fıkrasının 2.bendi gereği 320,00 TL. Para cezası verilmesineayrıca kazı çalışması sonucu zarar gören 5 (beş) adet palmiye ağaçları için zarar bedeli olarak düz 5 x1000 = 5000 TL. olduğuna dair düzenlenen tutanağa göre zarar gören palmiye ağaçları için 5.000,00 TL cezai işlem bedelinin uygunluğuna ve sorumlusu (TC: 20581645124) Kamil ÖZGÜLE toplamda : 5.320,00TL. (Beşbinüçyüzyirmi) TL para cezasının yazılmasına ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

09.05.2019 tarihli Encümen 5 adet karardan ibarettir.