09.06.2016 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
136

Belediye Encümeninin 09.06.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:105
Belediyemiz Encümeni 09.06.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Bağış
Ahmet ÖZTÜRK 09.06.2016 tarihinde Kurumumuza verdiği dilekçe ile aşağıda özellikleri yazılı aracı şartsız ve bedelsiz olarak Belediyemize bağışlama talebinde bulunmuştur.
5393 sayılı Belediye Kanunun 38.maddesinin “L” bendi gereğince Belediyemize faydalı olacak söz konusu aracın bağışını, Belediye Başkanımız Sayın Cengiz BALKAN kabul etmiştir. Kabul edilen aracın Noter ve Trafik tescil işlemlerinin yapılmasına, Noter ve Trafik tescil işlemleri için Belediyemiz adına her türlü imzayı atmaya Belediyemiz çalışanlarından Kemal SANDAL’a yetki verilmesine ve yapılacak işlemlerle ilgili tüm masrafların bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

BAĞIŞ YAPILAN ARACIN:
MARKASI : FALCON
CİNSİ : KMT-100S MOTORSİKLET
MOTOR NO : 150FMGFC009449
ŞASİ NO : LB410PC38FC009461
MODELİ :2016
RENGİ : MAVİ

KARAR NO:106
Belediyemiz Encümeni 09.06.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Ramazan ayının gelmesi nedeniyle Beldemiz Küçükkuyu’da sahur vaktini belirlemek için piyasadan davulcu tutulmasına ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun ilgili maddesi gereğince aylık 1.750,00 (Binyediyüzelli Türk Lirası) TL ücret verilmesine ve ücretinin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:107
Belediyemiz Encümeni 09.06.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZET: Para Cezası
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi Adnan MENDERES Caddesi üzerinde 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesine istinaden yasak olmasına rağmen 10 P 0124 plakalı aracı ile seyyar satıcılık yaptığı 06.06.2016 gün ve 000603 nolu zabıt varakası ile tespit edilen Zeki KAYNAK’a kesilen 219,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.