09.09.2021 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
214

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 09.09.2021 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 

KARAR NO:70

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 08.09.2021 tarih ve 2021/2172 sayılı teklif yazısı ile;  Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi, Sevgi Sokak, No:4 adresinde bulunan, tapuda İ17D18C3B-İ17D19D4A pafta, 514 ada, 20 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde F**** G****’e ait taşınmazın Çatı katında bulunan terası kapatarak yeni bir alan oluşturulduğu CİMER şikayetine konu olmuştur. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontrollerde tespit edilen kaçak yapı 14.07.2021 tarih ve 08 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiştir. Mühürlenen yapı için 29.07.2021 tarih ve 51 sayılı Encümen Kararı alınmış olup; aykırılığın yasal hale getirilmesini için 30 günlük süre  verilmiştir. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanlarının yerinde yaptığı kontroller sonucunda kaçak yapı eski haline getirilmediğinden; 3194 sayılı İmar Kanunun 32.maddesine göre işlem yapılarak yıkım kararı alınmasına  ve  yıkım işleminin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından yapılmasına, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden kurumumuz Zabıta ve  Fen işleri yetkili elemanlarının gerekli tedbirleri alarak yaptıkları yıkım işleminin masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine ve  Kaçak yapı sahibi (TCKNo:202******** ) F**** G**** hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:71

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi.

Fen İşleri Müdürlüğünün 08.09.2021 tarih ve 2021/2175 sayılı teklif yazısı ile Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan, aşağıda isimleri belirtilen dilekçe sahiplerinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazın atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

N***** Ş***: Mıhlı Mahallesi,Bahçelievler 3. Sokak , No:7 /Küçükkuyu

H****** G*******: Mıhlı Mahallesi, Yatırım 1. Sokak, No:5 /Küçükkuyu

A**** I****: Gökçetepe Mahallesi, Cihan Sokak, No:10 /Küçükkuyu

KARAR NO:72

KARAR ÖZETİ: Genel

Zabıta Amirliğinin 09.09.2021 tarih ve 2176 sayılı teklif yazısı ile;  Mülkiyeti Belediyemize ait zeytinliklerin ( Park, otopark, yeşil alan ve Küçükkuyu içinde imarla oluşan kamuya bedelsiz terkin edilmiş yerlerde kalan zeytin ağaçlarının ) bilirkişilere keşfinin yaptırılmasına ve keşif yapan kişi veya kişilerin yevmiyelerinin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine, keşif yapıldıktan sonra elde edilen zeytin  ve  zeytinyağının; bir kısmı 5393 sayılı Belediye Kanunu ile  Küçükkuyu Belediyesi Sosyal Hizmet  ve Yardım Yönetmeliği kapsamında ihtiyaç sahiplerine ayrılmasına, bir kısmı yöremizin tanıtımı için yapılacak olan festivaller ile etkinliklere gelen misafirlere dağıtılmasına, geriye kalan kısımının ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu doğrultusunda ihaleye çıkılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

09.09.2021 tarihli Encümen 3 adet karardan ibarettir.