09.10.2014 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
311

Belediye Encümeninin 09.10.2014 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.

KARAR NO:200
Belediyemiz Encümeni 09.10.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Zeytinliklerin Keşfi
Mülkiyeti Belediyemize ait zeytinliklerin ( Küçükkuyu sınırları içinde imarla oluşan kamuya bedelsiz terkin edilmiş yerlerde kalan zeytin ağaçlarının 2014–2015 yıllarına ait dönem mahsulü ) Beldemizde bulunan bilirkişilere keşfinin yaptırılmasına ve keşif yapan kişi veya kişilerin yevmiyelerinin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:201
Belediyemiz Encümeni 09.10.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Fatma KÜÇÜK Gökçetepe Mah.Ali Deniz Sokak No:14
İbrahim ERGİN Sahil Mah.Zincirlikuyu 1.sokak no:2
Zehra TUNA Sahil Mah.Bülent Ecevit Cad.No.20
A.Emin BİÇER Sahil Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No:16

Tüm Halkımıza ilan olunur.