10.03.2016 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
158

Belediye Encümeninin 10.03.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:41
Belediyemiz Encümeni 10.03.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Satış
5393 Sayılı Belediye Kanunun 35.maddesine istinaden Vedat YALÇIN konu birinci derece akrabasıyla alakalı olduğundan toplantı salonunun dışına davet edildi. Vedat YALÇIN’ın salon dışına çıkmasından sonra konu görüşülmeye başlandı. Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi’nde tapuda Belediyemize ve Mustafa YALÇIN’a ait,
İLİ : ÇANAKKALE
İLÇESİ : AYVACIK
BELDE : KÜÇÜKKUYU
MAHALLESİ : MIHLI MAHALLESİ
MEVKİİ : BEYBAĞLAR
CİNSİ : ARSA
PAFTA : İ17D23A1B
ADA : 236
PARSEL : 5
YÜZÖLÇÜMÜ : 222,03 m2’lik
Taşınmazın Kurumumuza ait olan 65,87 m2’lik kısmını satın almak için ilgilisince verilen dilekçeye istinaden 02.03.2016 Tarih ve 2016 / 26 sayılı Belediye Meclis kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince satışının yapılmasına karar verilmiştir.
Beldemiz Küçükkuyu sınırları içinde emlak alım satım işleri yapan üç adet işletme ve Belediyemiz emlak servisince,
GÜREL EMLAK : 470,00 TL
DAŞKIN EMLAK : 475,00 TL
ASSOS EMLAK : 460,00TL
Belediye Emlak servisi : 451,00TL
TOPLAM : 1856,00 TL
1856,00: 4 = 464,00 TL x 65,87M2 = 30.563,68TL
Olarak hesaplanan Kurumumuza ait 65,87 m2’lik hissenin bedelinin, rayiç değerlerin altında kalmamak şartıyla 30.600,00TL (otuzbinaltıyüzTürklirası) bedelle Mustafa YALÇIN’a satışının yapılmasına, Tapu Sicil Müdürlüğü’nde tescil işlemleri için belediyemiz adına her türlü imzayı atmaya kurumumuz çalışanlarından 22189591568 T.C. kimlik numaralı İlhan ŞEN’in görevlendirilmesine ( Vedat YALÇIN oylamaya katılmamıştır ) encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:42
Belediyemiz Encümeni 10.03.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu
Beldemiz Küçükkuyu Gökçetepe Mah.Zümrüt sokak no:3 adresinde bulunan Ali AKÇAM’a ait binanın foseptiğinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilerek su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi talebinin uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:43
Belediyemiz Encümeni 10.03.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Terk-Tevhid
Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan 10.03.2016 tarih ve 20160648 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Sahil Mahallesi, Köyiçi Mevkii, İ17D-22-B-2B Pafta, 222 Ada, 3 parselde arsa vasıflı Mustafa ONARAN adına kayıtlı taşınmaz ve Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Sahil Mahallesi, Köyiçi Mevkii, İ17D-22-B-2B Pafta, 222 Ada, 17 parselde arsa vasıflı Mustafa ONARAN adına kayıtlı taşınmazın tevhidine ve yapılan imar uygulaması sonucu yola ve yeşil alana olmak üzere kamuya bedelsiz terkin edilen kısmın dışında kalan alanın ise konut alanı olarak A nolu imar parseli olacak şekilde hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:44
Belediyemiz Encümeni 10.03.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk- İfraz
09.03.2016 tarih ve 20160642 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün yazısına istinaden Belediye encümeninin almış olduğu 18.02.2016 tarih ve 32 sayılı kararın iptal edilmesine, Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı Köyü, İskele başı Mevkii, İ17D18D3C pafta,357 Ada, 5 parselde zeytinlik vasıflı Emine BALOTA adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola ve yeşil alana olmak üzere kamuya bedelsiz terkininden sonra kalan kısmın A nolu tam parsel ve B nolu şuulu parsel olacak şekilde hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna, encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:45
Belediyemiz Encümeni 10.03.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde, her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Ali Bekir ÖZDEMİR Mıhlı Mahallesi Yudum Sk (313 ada 5 parsel)
Sinan YÜCEL Gökçetepe Mahallesi Zeytinlik Sk. No:3
Saçit YILDIRIM Sahil Mahallesi Gülsüm Camgöz Sk. No:6
Mehmet ÖRAN Cevat ÖRAN Sahil Mahallesi İsmail Öran Sk. No:5
M. Fikret GÜREL Sahil Mahallesi Hacı Mehmet Ali Tosun Sk. No:2

KARAR NO:46
Belediyemiz Encümeni 10.03.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZET: İhdas
Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan 10.03.2016 tarihli 20160653 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Sahil mahallesi, Pafta: İ17D23A1A Ada:300 15 ve 16 nolu parseller arasında kalan A harfi ile gösterilen alanın yoldan ihdasen olmak üzere Küçükkuyu Belediyesi adına tapunun tescilinin 3194 sayılı İmar Kanunun 11. ve 17.maddelerine ve 2644 Sayılı Tapu Kanunun 21.maddesine göre uygun olduğuna, Tapu Sicil Müdürlüğü’nde tescil işlemleri için belediyemiz adına her türlü imzayı atmaya kurumumuz çalışanlarından 22189591568 T.C. kimlik numaralı İlhan ŞEN’in görevlendirilmesine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.