10.09.2020 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
199

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 10.09.2020 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:68

KARAR ÖZETİ: 3194/32 Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 09.09.2020 tarih ve 2240 sayılı teklif yazısı ile Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe Mahallesi, Atatürk Caddesi No:12 adresinde bulunan tapuda İ1723A1B pafta, 155 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan  dairenin bodrum katında depo ve sığınağa inilecek Mimari projesinde gözüken merdiveni iptal ederek ortak kullanım alanı olan merdiven boşluğunu sabit pvc ile kapatarak işyerine çevrildiğine dair apartman daire sakinlerince  şikayete konu olan yer; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontrollerde 21.05.2020 tarih ve 08 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiştir. Söz konusu aykırılıklar için  3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden verilen 30 günlük süre sonunda yıkılıp eski haline getirilmediğinden  yıkım işleminin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından yapılmasına, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden kurumumuz Zabıta ve  Fen işleri yetkili elemanlarının gerekli tedbirleri alarak yaptıkları yıkım işleminin masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine ve  TCK ‘nın  184/1. Maddesi gereği  yapı sahibi (TCKNo.:323********) Mehmet ÇETİNKAYA hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi

KARAR NO:69

KARAR ÖZETİ: 3194/32 Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 09.09.2020 tarih ve 2241 sayılı teklif yazısı ile Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Süleyman Demirel Caddesi No:147 adresinde bulunan tapuda 310 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmazın (Servet Sitesinin) Kuzey cephesinde ve kamuya bedelsiz terk edilmiş yeşil alan üzerinde yapılmış olan şantiye binası, toplum yararı  için ayrılan yeşil alanda kaldığından Hande TEZEL’in sözlü ve yazılı şikayetine konu olmuştur. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Servet Sitesine yeşil alanda bulunan ve şikayete konu olan şantiye binasının kaldırması için 1 aylık süre verilmiştir. Verilen süre sonunda Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda kamuya bedelsiz terk edilmiş ve yeşil alan üzerinde bulunan şantiye binası kaldırılmadığından 25.06.2020 tarih ve 09 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıklar için 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden verilen 30 günlük süre sonunda yıkılıp eski haline getirilmediğinden  yıkım işleminin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından yapılmasına, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden kurumumuz Zabıta ve  Fen işleri yetkili elemanlarının gerekli tedbirleri alarak yaptıkları yıkım işleminin masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine ve  TCK ‘nın  184/1. Maddesi gereği  Servet Sitesi Yönetimi (TCKNo.:308********) Haydar ÇUHADAR hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

10.09.2020 tarihli Encümen 2 adet karardan ibarettir.