10.11.2016 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
379

Belediye Encümeninin 10.11.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan karar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

Belediyemiz Encümeni 10.11.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR NO:178
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçesinin görüşülmesi;
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde, her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Saniye YÜKSEL – Nuran ÇİĞDEM: Sahil Mahallesi, Aşık Veysel Sokak No:3
Mahmut DEVELİ (İstanbul Konakları Site Yöneticisi): Mıhlı Mahallesi, Kahraman Sokak İstanbul Konakları Sitesi (Eski adı Kuşakkaya Konut Yapı Koop.) No:6/8
Burhan ÖZGÜR : Mıhlı Mahallesi, 18 Mart Şehitler Caddesi No:1
Kadir YILMAZ : Sahil Mahallesi, Süleyman Sakallı Caddesi No:47
Rahmi ÖTÜ : Gökçetepe Mahallesi, Küçükbahçe Sokak No:22
Niyazi KAYA – Muharrem DAĞLI (Ayışığı Sitesi Yöneticisi) : Mıhlı Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi Akıncı Sokak Ayışığı Sitesi
KARAR NO:179
KARAR ÖZETİ: Genel
Beldemiz Küçükkuyu Fernur Sözen Ortaokulu Müdürlüğünün 02.11.2016 tarih ve 411 sayılı yazılı talebi ile okul halkoyunları ekibi için gerekli olan halkoyunları kıyafet ihtiyacının 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesine göre Belediyemiz tarafından alınmasına ve bedellerinin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:180
KARAR ÖZETİ: Genel
Beldemiz Küçükkuyu İlkokulu Müdürlüğünün 08.11.2016 tarih ve 280 sayılı yazılı talebi ile Eğitim Öğretim Hizmetlerinde kullanılmak üzere fotokopi makinası toner ihtiyacının 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesine göre Belediyemiz tarafından alınmasına ve bedellerinin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:181
KARAR ÖZETİ: Aktarma
Mali Hizmetler Müdürlüğünce 2016 yılı bütçesi ve nakit akışları göz önünde bulundurularak 0139-096101 Yedek ödenek tertibinden 104.000,00TL’nin aktarılmasına dair Müdürlük görüşü olumlu yönde alınmış olup ;Buna doğrultuda Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Yedek Ödenek” başlıklı 38 inci Maddesi “(1) Bütçede öngörülen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen veya öngörülmeyen ve bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin giderleri karşılamak üzere, gerektiğinde diğer tertiplere aktarma yapmak amacıyla “09-Yedek Ödenek” tertibine bütçe gelirleri toplamının %10’undan fazla olmamak kaydıyla ödenek konulur. 09-Yedek Ödenek tertibi altındaki yedek ödenek dışındaki diğer tertiplere konulacak yedek ödenekler konulduğu amaç dışında kullanılamaz. Bu tertipten diğer tertiplere aktarma encümen kararıyla yapılır.(2) Bu amaçla bütçede gerekli tertipler açmaya, bu tertiplere aktarma yapmaya ve tertiplerden yapılacak ödemelerin yer ve esaslarını tespite Encümen yetkilidir.”hükmüne istinaden ;
0139-096101 Yedek Ödenek tertibinden 104.000,00TLnin, 0139-058951 İller Bankasına Verilen Paylar hesabına 100.000,00TL, 0443 035401 İlan Giderleri hesabına 4.000,00TL, toplam 104.000,00TL ödenek aktarılmasına; Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

10.11.2016 tarihli Encümen 4 adet karardan ibarettir.