11.02.2016 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
135

Belediye Encümeninin 11.02.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:23
Belediyemiz Encümeni 11.02.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi Barış 6. Sokakta 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesine ve Belediye Zabıta Yönetmeliğine aykırı olarak 06 AV 2858 plakalı beton mikseri yasak olduğu halde kamuya ait parke taş döşeli yola inşaat için kullanılan beton dökerek yola zarar verdiği 06.02.2016 tarih ve 000502 nolu zabıt varakası ile tespit edilen Kafkas İnşaat Taahhüt San. ve Ltd.şirketine kesilen 220,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:24
Belediyemiz Encümeni 11.02.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Kurumumuza ait şehirlerarası otobüs terminalinde bulunan wc nin kiracısı durumunda ki Emirhan Enes ÖĞÜT’ün 01/02/2016 tarih ve 20160140 sayılı dilekçesinde kiracılık hakkının sona erdirilmesi talep edilmiştir. Emirhan Enes ÖĞÜT’ün söz konusu taşınmaz üzerindeki kiracılık hakkının; bu işten dolayı varsa borçlarının ödenmesi şartıyla, süresinden evvel kiracılık hakkı ortadan kalktığından kesin teminatının gelir kaydedilmesine ve 01/03/2016 tarihi itibari ile kiracılık hakkının sona erdirilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:25
Belediyemiz Encümeni 11.02.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde, her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Yazgülü KAYGIN, Güler YÜCE, Orhan AKAN Sahil Mah.Zincirlikuyu sokak no:16
Hüseyin UZUN Sahil Mah.Atatürk Cad.no:15
Ayten METE Mıhlı Mah.Köprüdere Sokak no:4
Kamil KIRAN, Ali KATIK Gökçetepe Mah.Halil Efendi Cad.no:13
Mehmet ÇAM Gökçetepe Mah.Barış 1.Sokak no:26