11.04.2019 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
139

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 11.04.2019 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 

KARAR NO:34

KARAR ÖZET: Genel

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Beldemizi ziyaretinin 85.yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde 05.01.2012 gün ve 2012/4 sayılı Encümen Kararımız ile Kurumumuz bünyesinde kurulan Türk Sanat Müziği Koromuzun 14 Nisan 2019  Pazar  günü ücretsiz olarak halkımıza konser verilmesine, konser için afiş, davetiye vb. tanıtım broşürlerinin bastırılmasına, ikramda bulunulmasına, konsere katılacak olan orkestra üyelerinin ücretlerinin ve yapılacak her türlü giderin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:35

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin   görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince  karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Cengiz YEKER             :  Mıhlı Mahallesi, Beykent 2.Sokak ,No:62

Yasin Serkan SUBAŞI:  Sahil Mahallesi, Süleyman Sakallı Caddesi, No:31

KARAR NO:36

KARAR ÖZETİ:Genel

Yerel seçimler sonrasında değerlendirilmek üzere  07/02/2019 tarih ve 17 sayılı Encümen Kararı ile Müdürlüğüne iadesine karar verilen; Beldemiz Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Caddesi üzerinde 355 ada,1 parselde bulunan düğün salonu, lokanta, canlı müzik, günü birlik dinlenme tesisi, yemekli-yemeksiz toplu açılışlar ve toplantılar, konser ve organizasyon faaliyetleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yeri kullanım amaçlı yapının;  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık ihale usulü ile artırma yapılarak 3 yıl süre ile  kiraya verilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO:37

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

11.04.2019 tarih ve 0871 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle  teklif edilen ; 10.04.2019  tarih ve 0555 kayıt sayılı dilekçe eki sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN  tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Sahil Mahallesi, Orta Mahalle Mevkii, i17d23a1a pafta, 227 ada, 8 parsel için hazırlanan  yola terk dosyası 04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan  (PİN-308) i17d23a1a imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Sahil Mahallesi, Orta Mahalle Mevkii, i17d23a1a pafta, 227 ada, 8 parselde kayıtlı 10mes.2dub.mes.ol.bah.kar.bina vasıflı  taşınmazın  tamamında yapılan imar uygulaması sonucu bir kısmının yola olmak üzere  kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın  tam imar parseli olacak şekilde  hazırlanan dosyanın   3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve  16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

11.04.2019  tarihli Encümen 4  adet karardan ibarettir.