11.08.2016 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
133

Belediye Encümeninin 11.08.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:134
Belediyemiz Encümeni 11.08.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Satış
Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi’nde tapuda Belediyemize ve Orhan VURAL’a ait,
İLİ : ÇANAKKALE
İLÇESİ : AYVACIK
BELDE : KÜÇÜKKUYU
KÖYÜ : SAHİL
MEVKİİ : ÇAYMAHALLESİ
CİNSİ : ARSA
PAFTA : İ17D-23-A-1-A
ADA : 163
PARSEL :12
YÜZÖLÇÜMÜ : 214,77 m2’lik
Taşınmazın Kurumumuza ait olan 27,11 m2’lik kısmını satın almak için ilgilisince verilen dilekçeye istinaden 03.08.2016 Tarih ve 2016 / 54 sayılı Belediye Meclis kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince satışının yapılmasına karar verilmiştir.
Beldemiz Küçükkuyu sınırları içinde emlak alım satım işleri yapan üç adet işletme ve Belediyemiz emlak servisince,
GÜREL EMLAK : 580,00 TL
DAŞKIN EMLAK : 600,00 TL
ASSOS EMLAK : 625,00 TL
Belediye Emlak servisi : 578,00 TL
TOPLAM : 2.383,00 TL
2.383,00 TL: 4 = 595,75 TL x 27,11 M2 = 16.150 TL
Olarak hesaplanan, Kurumumuza ait 27,11m2’lik hissenin bedelinin, rayiç değerlerin altında kalmamak şartıyla 20.000 TL (Yirmibintürklirası) bedelle Orhan VURAL’a satışının yapılmasına, Tapu Sicil Müdürlüğü’nde tescil işlemleri için belediyemiz adına her türlü imzayı atmaya kurumumuz çalışanlarından 22189591568 T.C. kimlik numaralı İlhan ŞEN’in görevlendirilmesine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:135
Belediyemiz Encümeni 11.08.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Zabıt Varakası
Beldemiz Küçükkuyu’da faaliyet gösteren unlu mamüller imalathanelerine yapılan denetimler ile taşınmazlara ait foseptik kuyuları hakkında gelen şikayete istinaden Belediyemiz zabıtaları tarafından yapılan denetimlerde haklarında zabıt varakası tutularak 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesine istinaden para cezası kesilen aşağıda isimleri belirtilmiş şahısların;
1- Sahil Mahallesi Gülsüm CAMGÖZ Caddesi üzerinde Ali KARAMAN’a ait EKMESAN isimli işyerinde Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 42.maddesine aykırı olarak hijyen kurallarına uyulmadığı 09.08.2016 gün ve 000590 sayılı zabıt varakası ile tespit edildiğinden Ali KARAMAN’a kesilen 219,00 TL ( İkiyüzondokuz Türklirası ) idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
2- Sahil Mahallesinde Ramazan ADIGÜZEL’e ait Narin Börek ve Simit Evinde Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 42.maddesine aykırı olarak hijyen kurallarına uyulmadığı 09.08.2016 gün ve 000591 sayılı zabıt varakası ile tespit edildiğinden Ramazan ADIGÜZEL’e kesilen 219,00 TL ( İkiyüzondokuz Türklirası ) idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
3- Sahil Mahallesinde Deniz ARSLAN’a ait Cadde Pastanesinde Belediye Zabıta Yönetmeliğinin ilgili maddesine aykırı olarak işyerinde gerekli hijyen kurallarına uyulmadığı 09.08.2016 gün ve 000592 sayılı zabıt varakası ile tespit edildiğinden Deniz ARSLAN’a kesilen 219,00 TL ( İkiyüzondokuz Türklirası ) idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
4- Mıhlı Mahallesi Şarlak Sokakta oturan Kadir ATICI’ya ait binanın foseptik çukurundaki kullanılmış suyun başka bir şahsa ait taşınmaza sızması hakkında Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 19/b maddesindeki emre aykırı olarak taşınan foseptik ve diğer endüstriyel atık suların arıtma yapılmaksızın alıcı ortama, açık havaya verilmesi ve halk sağlığı açısından sivrisinek ve diğer haşere hayvanlar üretmesinden dolayı uyarıda bulunulduğu ancak gerekli düzeltmeyi yapmadığı 29.07.2016 gün ve 000606 sayılı zabıt varakası ile tespit edildiğinden Kadir ATICI’ya kesilen 219,00 TL ( İkiyüzondokuz Türklirası ) idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
Cezaların tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.