11.09.2014 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
175

Belediye Encümeninin 11.09.2014 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:191
Belediyemiz Encümeni 11.09.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
Belediye Meclisinin 04.06.2014 tarih ve 46 sayılı meclis kararı ile satılmasının uygunluğuna ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 34.maddesinin (g) bendi uyarınca uygulamanın belediye encümenince yapılmasına karar verilmiş olan Kurumumuza ait Mıhlı Mahallesi Beybağlar Mevkii pafta:İ17-D-23-A-2-A, Ada:358 parsel:4’deki 90.99 m2’lik taşınmaz için yapılan ihale sonunda ilgili yerin KDV dahil 56.000,00 TL (EllialtıbinTürkLirası) bedel ile Bahri KOCASOY’a 02.09.2014 tarih ve 219970 nolu makbuz numarası ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerince satışı gerçekleştirilmiştir. İlgili taşınmazın satışının uygunluğuna, tescilinin yapılması için Belediyemiz adına Tapu Sicil Müdürlüğü’nde tescil işlemleri için belediyemiz adına her türlü imzayı atmaya kurumumuz çalışanlarından 22189591568 T.C. kimlik numaralı İlhan ŞEN’in görevlendirilmesine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:192
Belediyemiz Encümeni 11.09.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Beldemiz Küçükkuyu’da ikamet etmekte olan fakir ve muhtaç ailelerin öğrenci çocuklarının Mahalle Muhtarlarınca tespitinin yaptırılarak, tespit edilen öğrencilerin okul kıyafetlerinin ( Çanta, ayakkabı vb.) ve kırtasiye gibi ihtiyaçlarının Belediyemiz tarafından alınmasına ve bedellerinin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:193
Belediyemiz Encümeni 11.09.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Tevhid
1706 Nolu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu’nun 08.09.2014 gün ve 41 sayılı yazısı ve ilgilisinin 06.08.2014 gün ve 52 sayılı başvurusu gereğince Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Makbere mevkii İ17-D–18-D-4-C pafta, ada:190, 159 nolu parselde arsa vasıflı 31,74 m2’lik taşınmaz ve Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Makbere mevkii İ17-D-18-D-4-D pafta, ada:190, 260 nolu parselde arsa vasıflı 280,79 m2’lik taşınmazların imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:194
Belediyemiz Encümeni 11.09.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Halil Zahit MERT Süleyman SAKALLI CAD.Pakize Hanım Sokak Zeki MERT Apt.No:25
Huriye DEMİR, Burhan BULUT, Adnan KAYA, Ayhan KUŞGÖZ, Fatma TOSUN Mıhlı Mah, Küçükyalı Sokak no:20
Rukiye BULUT Mıhlı Mah.Bağbaşı 1.sokak no:12
Ali Kemal ÖNAL Sahil mah.süleyman sakallı cad. no:96
Behiye HACIMİRZAOĞLU Mıhlı Mah.Altıntepe sokak no:10