12.11.2020 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
163

BELEDİYE ENCÜMENİNİN  12.11.2020 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR  NO:104

Belediyemiz Encümeni 12.11.2020 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi;

Fen İşleri Müdürlüğünün 12.11.2020 tarih ve 2927 sayılı teklif yazısı ile Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Referans Restaurant ve Servis Hizmetleri: Sahil Mahallesi,Süleyman Sakallı Caddesi, No:62

Berrin SAKALLI: Mıhlı Mahallesi,Osman Tan 3. Sokak, No:4

12.11.2020 tarihli Encümen 1 adet karardan ibarettir.