13.08.2015 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
181

Belediye Encümeninin 13.08.2015 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan karar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:143
Belediyemiz Encümeni 13.08.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Sahil Mahallesi Zincirlikuyu 1.Sokak sakinleri tarafından verilen 10.08.2015 tarihli toplu imzalı dilekçe gündeme geldi. Söz konusu sokağın akşam saat 20.00 ile gece saat 01.00 saatleri arasında Gülsüm Camgöz Caddesinin trafiğe kapatılma tarihinin bitimine kadar yaz sezonu boyunca araç trafiğine kapatılmasının uygunluğuna, kararın bir örneğinin Ayvacık Kaymakamlığı İlçe Trafik Komisyonuna gönderilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:144
Belediyemiz Encümeni 13.08.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Sahil Mahallesi Halk plajında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesine göre izinsiz olarak şezlong kiralama faaliyetinde bulunan haklarında idari yaptırım karar tutanağı tutularak para cezası kesilen aşağıda isimleri belirtilmiş şahısların;
1- İzinsiz olarak şezlong kiralama faaliyetinde bulunduğu 11.08.2015 gün ve 293 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Kemal ÜNAL’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
2- İzinsiz olarak şezlong kiralama faaliyetinde bulunduğu 11.08.2015 gün ve 294 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Dinçer ÖNEN’e kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
Cezaların tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:145
Belediyemiz Encümeni 13.08.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Mıhlı Mah.Akgün ALBAYRAK Caddesinde 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesine göre Belediyemiz Zabıtasının gösterdiği yer dışında ürünlerini satan haklarında idari yaptırım karar tutanağı tutularak para cezası kesilen aşağıda isimleri belirtilmiş şahısların;
1-Belediyemiz Zabıtasının gösterdiği yer dışında ürünlerini satma faaliyetinde bulunduğu 07.08.2015 gün ve 255 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Selami KILINÇ’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
2-Belediyemiz Zabıtasının gösterdiği yer dışında ürünlerini satma faaliyetinde bulunduğu 07.08.2015 gün ve 256 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Mustafa ÖZPEK’e kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
3-Belediyemiz Zabıtasının gösterdiği yer dışında ürünlerini satma faaliyetinde bulunduğu 07.08.2015 gün ve 253 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Hasan SAVAŞ’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
4-Belediyemiz Zabıtasının gösterdiği yer dışında ürünlerini satma faaliyetinde bulunduğu 07.08.2015 gün ve 254 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Taşkın AKTAŞ’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
Cezaların tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:146
Belediyemiz Encümeni 13.08.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Sahil Mahallesinde kurulan pazarda etiket koymadan satış yapan ve haklarında idari yaptırım karar tutanağı tutularak 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesi ve Bel. Zab. Tal.5.Böl.21.Maddesi 14.bendine göre para cezası kesilen aşağıda isimleri belirtilmiş şahısların;
1- 07.08.2015 tarihinde etiket koymadan satış yaptığı 282 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Süleyman KABAÇ’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
2- 07.08.2015 tarihinde etiket koymadan satış yaptığı 283 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Münevver KURT’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına ,
3- 07.08.2015 tarihinde etiket koymadan satış yaptığı 258 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Şuayüp TOP’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
4- 07.08.2015 tarihinde etiket koymadan satış yaptığı 257 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Erdoğan EKE’ye kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
5- 07.08.2015 tarihinde etiket koymadan satış yaptığı 259 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Mustafa GÜRSES’e kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
6- 07.08.2015 tarihinde etiket koymadan satış yaptığı 287 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Halil KARAKAYA’ya kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
7- 07.08.2015 tarihinde etiket koymadan satış yaptığı 286 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Mehmet ANDIKTAŞ’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
8- 07.08.2015 tarihinde etiket koymadan satış yaptığı 288 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Mahmut SAVRAN’A kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
Cezaların tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:147
Belediyemiz Encümeni 13.08.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Ümran ULUS Sahil Mah.elmas sokak no:10
Şefika Heyecan GERÇEKER Mıhlı Mah.Eskiiskele Cad.no:13
Sevim ÜNAL Mıhlı Mah.Tayan Cad.Ceylan 3.Sokak no:11