13.10.2016 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
104

Belediye Encümeninin 13.10.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan karar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:158
Belediyemiz Encümeni 13.10.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince para cezası uygulaması
Beldemiz Küçükkuyu otobüs terminalinde bulunan Truva Turizm Ltd. Şirketi bünyesinde otobüs işletmeciliği faaliyeti gösteren ICS TURİZM GIDA İÇ VE DIŞ TİCARET SAN. LTD. ŞTİ’.ne ait 07 FYL 65 plaka nolu otobüs çalışanları tarafından terminalden kalkış ücreti ödenmediği ve itiraz edildiği Belediyemiz Zabıtaları tarafından tespit edilmiş olup, 000593 nolu Zabıt Varakası yazılmıştır.Beldemiz Küçükkuyu Otobüs Terminalinden şehirler arası otobüsler için her kalkışlarında ücret alınacağına dair Belediye Meclis kararı alınmış olup, Küçükkuyu Belediyesi Zabıta uygulama Yönetmeliğinin 4. Maddesinin (a) fıkrası ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği 219,00 TL. para Cezası uygulanmasının kabulüne Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:159 Belediyemiz Encümeni 13.10.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçesinin görüşülmesi;
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahibinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde, her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Sevgi Sitesi Başkanlığı adına Yönetici M.Coşkun Bükülmez:Akgünalbayrak Cad.Mıhlı Mevkii No:259 Sevgi Sitesi
KARAR NO:160
Belediyemiz Encümeni 13.10.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
5393 sayı Belediye Kanunun 60. maddesinin (n) fıkrası gereğince ;Kurumumuzca Muharrem Ayı dolayısıyla Belde Halkımıza Aşure İkramında bulunmak üzere yapılacak giderlerin bütçemizin ilgili kaleminden karşılanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:161
Belediyemiz Encümeni 13.10.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Balıkçı Barınaklarında Prefabrik Bina İnşaatı
Çanakkale Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 02/06/2016 tarih ve 6230 sayılı yazısı ile Su ürünleri sektörünün AB Müktesebatına (Acquis) yasal ve kurumsal uyumu projesi çerçevesinde kayıt ve kontrol dışı faaliyetleri asgariye indirilmesini hedefleyen balıkçılık ürünlerinin karaya çıkarılma işlemlerinin yoğun olarak yapıldığı balıkçı barınaklarında AB mevzuatına uyum açısından denetim elemanlarının görev yapacağı yaklaşık 100 metrekare prefabrik idare binası kurulması talep edilmekte olup, Bu talebin kamunun denetimi için fayda sağlayacağı dikkate alınarak, talep edilen 100 metrekare prefabrik (sökülür-takılır) idare binası yapımı, her türlü alt yapısı, çevre düzenlemesi ve gerekli olan diğer işlemlerin yapılması hususundaki ki Fen İşleri Müdürlüğü teklifinin kabulüne Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

13.10.2016 tarihli Encümen 4 adet karardan ibarettir.