14.01.2016 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
200

Belediye Encümeninin 14.01.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:4
Belediyemiz Encümeni 14.01.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola terk
Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan 14.01.2016 tarih ve 20160097 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Sahil Köyü, Orta mahalle Mevkii, İ17D-23-A-1-A Pafta, 307 Ada, parsel 1 de bahçe vasıflı Mustafa İZMİRLİ’ye ait taşınmazda yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmı konut alanında kalmakta, konut alanı dışında kalan kısmın ise yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkini için hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:5
Belediyemiz Encümeni 14.01.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Tevhid
1706 Nolu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu’nun 12.01.2016 gün ve 11 sayılı yazısı ve ilgilisinin 11.01.2016 gün ve 18 sayılı başvurusuna istinaden 14.01.2016 tarih ve 20160098 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazıya istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı Köyü, İskelebaşı Mevkii, İ17D-23-A-2-B Pafta, 357 Ada, 10 parselde arsa vasıflı Ase Yapı İnşaat Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait taşınmaz ile Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı Köyü, İskelebaşı Mevkii, İ17D-23-A-2-B Pafta, 357 Ada, 12 parselde arsa vasıflı Küçükkuyu Belediyesine ait taşınmazın imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:6
Belediyemiz Encümeni 14.01.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Yeni Mağazacılık A.Ş. ( A.101) şirketine Kurumumuz tarafından 11.11.2015 gün ve 20153730 sayılı yazı ile izin alınmadan el broşürü vb.dağıtılamayacağı hususu tebliğ edilmiştir. Ancak Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi Süleyman SAKALLI Caddesinin değişik yerlerine Yeni Mağazacılık A.Ş. ( A.101) şirketi tarafından izin alınmadan el broşürü dağıtıldığı 11.01.2016 tarih ve 000552 sayılı zabıt varakası ile tespit edilerek fotoğraflanmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda Yeni Mağazacılık A.Ş. ( A.101) şirketine 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesine istinaden 220,00 TL idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:7
Belediyemiz Encümeni 14.01.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Tevhid
1706 Nolu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu’nun 12.01.2016 gün ve 10 sayılı yazısı ve ilgilisinin 08.01.2016 gün ve 12 sayılı başvurusuna istinaden 14.01.2016 tarih ve 20160099 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu yazıya istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, Makbere Mevkiinde, İ17D-18-D-4-C Paftada Belediyemiz sınırları içerisinde,1/5000 ölçekli Nazım imar planı,1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kalan, , 258 Ada, 9 parselde zeytinlik vasıflı Zeynep Betil EROL’a ait taşınmaz ile Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, Makberelik Mevkii, İ17D-18-D-4-C Pafta, 258 Ada, 10 parselde zeytinlik vasıflı Zeynep Betil EROL adına kayıtlı taşınmazın tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:8
Belediyemiz Encümeni 14.01.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi Atatürk Caddesi no:11’de Mehmet ÇETİNKAYA, Sedat ÖNEY, Naime KEKİK, Dilaver DÜZ, Hüseyin AKGÜN ve Orhan SADİ adlarına kayıtlı binanın ve Mıhlı Mah.Asude Sokakta bulunan Pırlanta Konutlar Sitesinin atık suyunun Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.