14.01.2021 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
179

 

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 14.01.2021 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO: 01

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Madde

Fen İşleri Müdürlüğünün 14.01.2021 tarih ve 0106 sayılı teklif yazısı ile; Küçükkuyu Beldesi, Sahil Mahallesi, Behram Caddesi, No:4 adresinde bulunan; tapuda İ17D22B1B pafta, 310 ada, 23 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde (TCKNo:711********) İbrahim BOZKURT’a ait dairenin düz teras katına yükselterek altında alan kazanarak yapılan çatı uygulaması Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yapılan rutin kontroller sonucunda tespit edilmiş olup;  03.12.2020 tarih ve 17 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiştir. Verilen 1 ( Bir ) aylık süre sonucunda yapılan kontrollerde kaçak yapılan çatı teras uygulamasının yıkılmadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 32.maddesine göre işlem yapılarak yıkım kararı alınmasına  ve  yıkım işleminin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından yapılmasına, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden kurumumuz Zabıta ve  Fen işleri yetkili elemanlarının gerekli tedbirleri alarak yaptıkları yıkım işleminin masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine ve  TCK’nın 184 / 1. maddesi gereği Yapı Sahibi (TCKNo:711********) İbrahim BOZKURT hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

14.01.2021 tarihli Encümen 1 adet karardan ibarettir.