14.04.2016 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
106

Belediye Encümeninin 14.04.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:64
Belediyemiz Encümeni 14.04.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZET: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde, her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Sultan KAVRUK Sahil Mah.Damla Sokak No:1
Mezher YILDIRIM Gökçetepe Mah.Öztürk Sokak No:5
Talip YİĞİT Sahil Mah.Elmas Sokak No:37
Fatma ÇINAROĞLU Sahil Mah.Feneryolu cad.no:11
A.Elmas KIZILAY Mıhlı Mah.Akgün ALBAYRAK Cad.Küçükyalı Sokak no:2
Ali BİLGİÇ Gökçetepe Mah.170 ada,11 parsel
Fuat KARAMAN Sahil Mah.Kazım KARABEKİR 1.Cad.187 ada, 5 parsel
Birgül ÖZFİLİZ Mıhlı Mah.Beykent 4.sokak no:16

KARAR NO:65
Belediyemiz Encümeni 14.04.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZET: Aktarma
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 38.maddesine istinaden 2016 mali yılı bütçesinin yedek ödenekten fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarması ihtiyacı olduğundan diğer gider tertiplerine yapılacak olan aktarmaların listesi karar ekinde olup; 270.000,00 TL ( İkiyüzyetmişbin Türklirası ) Uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:66
Belediyemiz Encümeni 14.04.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZET: Para Cezası
Beldemiz Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi Celal BAYAR Caddesi no:39 adresinde Sübhan DONAT adına kayıtlı 240 ada,10 parseldeki taşınmaz üzerinde bulunan ve Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nden 30.12.2015 tarih ve 92 ruhsat numarası ile yapımına devam edilen inşaatta inşaata ait malzeme kamyonlarının yol üzerindeki parke döşeme taşlarını bozduğu 07.04.2016 gün ve 000655 sayılı zabıt varakası ile Belediyemizce tespit edilmiştir. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesine istinaden mal sahibi Sübhan DONAT’a 220,00 TL idari para cezasının kesilmesinin oybirliği ile onanmasına, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:67
Belediyemiz Encümeni 14.04.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZET: Para Cezası
Beldemiz Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi Celal BAYAR Caddesi no:29 adresinde Zekeriya TUYLU adına kayıtlı 114 ada,5 parseldeki taşınmaz üzerinde bulunan ve Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nden 01.03.2016 tarih ve 31 ruhsat numarası ile yapımına devam edilen inşaatta inşaata ait malzeme kamyonlarının yol üzerindeki parke döşeme taşlarını bozduğu 07.04.2016 gün ve 000655 sayılı zabıt varakası ile Belediyemizce tespit edilmiştir. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesine istinaden mal sahibi Zekeriya TUYLU’a 220,00 TL idari para cezasının kesilmesinin oybirliği ile onanmasına, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:68
Belediyemiz Encümeni 14.04.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZET: Genel
Kişisel Gelişim Uzmanı Yaşam Koçu Ümit Grace SAMUR tarafından verilen 13.04.2016 tarihli dilekçesi ile Beldemiz vatandaşlarına haftada bir gün iki saat olmak üzere sağlıklı beden, zihin, ruh ve stresi yenebilme yolları konularında atölye çalışmaları yapma talebinde bulunmuştur. Yapılan değerlendirme sonunda Sahil Mah.Liman içi Mevkiinde bulunan Fen İşleri Müdürlüğü’nün üst katının kurs süresince bibedel olarak tahsis edilmesine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:69
Belediyemiz Encümeni 14.04.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZET: Yola Terk- İfraz
Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan; 14.04.2016 tarih ve 20161048 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu Gökçetepe Mahallesi İ17d18d4d pafta,205 ada,24 nolu parsel için hazırlanan ifraz ve yola terk dosyası, 04.05.2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (Plan numarası yoktur) İ17d18d4d imar paftasında 1/1000 uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlandığı ve ayrıca 205 ada,24 parselde zeytinlik vasıflı Seniha KABAÇ adına kayıtlı taşınmaz vasfının arsa olarak değiştirilmesinde sakınca yoktur yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, Meşelik Mevkii, İ17D18D4D pafta,205 Ada, 24 parselde zeytinlik vasıflı Seniha KABAÇ adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkininden sonra kalan kısmın A nolu şuulu parsel, B nolu şuulu parsel, C tam imar parseli ve D nolu tam imar parseli olacak şekilde hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna, encümenimizce oy birliği ile karar verildi.