14.05.2015 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
112

Belediye Encümeninin 14.05.2015 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan karar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:72
Belediyemiz Encümeni 14.05.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Mıhlı Mahallesi Etap Sitesinde Mustafa KURU adlı şahıs tarafından evine içme suyu almak için abone olduğu ancak Belediyemiz su işlerine haber vermeden bahsi geçen adreste yol üzerinde kazı yaptığı tespit edilmiş olup; 13.05.2015 gün ve 000111 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilerek 208.00 (İkiyüzsekiz Türklirası) TL cezai işlem yazılmıştır. 208,00 TL ( İkiyüzsekiz Türklirası ) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO:73
Belediyemiz Encümeni 14.05.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Saliha GÖZEN Mıhlı Mah.Yaılpınar 1.Sokak No:28
Sibel AYTAÇ Sahil Mah.Gülsüm Camgöz Cad
Mustafa AKTAŞ Sahil mah.Akasya Cad.No:15
Ali Ekber DOĞAN Gökçetepe Mah.Değirmen 2.Sokak. No:9
Ali ÖZDEN Sahil Mah.Süleyman Sakallı Cad.No:217