14.08.2014 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
256

Belediye Encümeninin 14.08.2014 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:171
Belediyemiz Encümeni 14.08.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Yalçın ÖNAL, Cihan AVSEREN, Nazlı TEMİZEL, Ayşe Neriman ANIL Gökçetepe Mah.Barış 1.sk. No:5
Hilmi EMİROĞLU Mıhlı Mah.Yavuz Sultan Selim Cad.No:23
Nebi Başbuğ Mıhlı Mah.Yavuz Sultan Selim Cad. No:11
Barışkent Sitesi Mıhlı Mah.
Şevmi IŞILDAK Sahil Mah.Zincirlikuyu Sk. No:26
Cihat AKAN Mıhlı Mah.Akgün ALBAYRAK Cad.No:138
Hasan HANIMELİ Mıhlı Mah.Yavuz Sultan Selim Cad.No:14
Hasan Hüseyin ŞAHİN Mıhlı Mah.Yavuz Sultan Selim Cad.No:15
Aysel KEKEÇ Mıhlı Mah.Yavuz Sultan Selim Cad.No:17
Eşref Bilgün YANLIGAS, Dilek ALP, İrfan KARABACAK Mıhlı Mah.Süleyman DEMİREL Cad.No:146/1-2-3
Adem KAYA Mıhlı Mah.Yavuz SULTAN Selim Cad.Köprüdere Sk. No:6/2
S.S.Dünyada Cennet Konut Yapı Koop. Mıhlı Mah.

KARAR NO:172
Belediyemiz Encümeni 14.08.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Mıhlı Mahallesi Görsem Kooperatifine ait inşaatta 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesi ve 2014/ 116 sayılı Belediye encümen kararına aykırı olarak inşai faaliyetlere devam ettiği 13.08.2014 tarih ve 000069 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilmiştir. Görsem Kooperatifine 189,00 TL (Yüzseksendokuz Türklirası) idari para cezası kesilmiştir. Yapılan değerlendirme sonunda verilen para cezasının kabulüne, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:173
Belediyemiz Encümeni 14.08.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Fosseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu
Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı 11.Sokak No:20 ve Mıhlı Mahallesi Nilüfer Sokak Yalıpınar sitesi No:8 adreslerinde bulunan binaların fosseptiğinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilerek su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi talebinin uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:174
Belediyemiz Encümeni 14.08.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: İhale
Belediye Meclisinin 06.08.2014 tarih ve 67 sayılı kararı ile kabul edilen Kurumumuza ait şehirlerarası otobüs terminalinde bulunan, kiralama süresi bitmiş olan Belediyemize ait yazıhanelerin, yıkama yağlama ile kafeterya-büfe ve tuvaletin ayrı ayrı olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi gereğince ihale edilerek 01.08.2016 tarihine kadar kiraya verilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.