BELEDİYE ENCÜMENİNİN  14.09.2017  TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

Belediyemiz Encümeni 14.09.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR NO:197

KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu

Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mah. Sarmaşık 2.Sokak  No:3 adresinde Yakup KABAKÇIOĞLU adına kayıtlı bina ile  ilgili  verilen  11.09.2017 tarih ve 20171484  sayılı dilekçe   Encümenimizce değerlendirilmiş olup, foseptiklerinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi taleplerinin  uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:198

KARAR ÖZETİ: Genel

Beldemiz Küçükkuyu Zeytin Kültür Merkezinde 23 Eylül  2017 Cumartesi günü yapılacak olan   Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından yürütülen ve Kurumumuzun da ortakları içinde bulunduğu  Birlikte Yeşil Enerjiye GEF- SGF Projesi kapsamında düzenlenen Enerji Kooperatifleri Çalıştayına davet edilen misafirlerin ağırlama ve tören giderlerinin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:199

KARAR ÖZETİ: Yatırım Teşvik Belgesi

Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye  Genel Müdürlüğü’nden  alınacak Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili olarak  Bakanlar Kurulunun  15/06/2012 tarih ve 2012/3305  sayılı kararnamesi 2012 / 1 sayılı tebliğinin ilgili hükümleri gereğince, yatırım bilgi formunda ibraz edilen bilgi ve belgelerin varlığını muhteviyatı itibarıyla doğruluğunu, yatırımın herhangi bir aşamasında aksinin tespiti halinde Müsteşarlıkça Teşvik Belgesinin iptal edilebileceği gibi kısmi müeyyide uygulanabileceğini beyan kabul ve taahhüt etmek üzere, Beyan ve Taahhütnameyi ve de Yatırım Bilgi formunu imzalama yetkisinin Belediye Başkanı Cengiz BALKAN’a verilmesine Belediye Encümenince oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO:200

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin   görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin  talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve  her türlü masrafın ilgililerince  karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Celal İLHAN : Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi, Celal Bayar Cadde No:41

Halil ÖZERDEN: Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Süleyman Sakallı Cadde No:206                     Kadir YAĞIZ    : Küçükkuyu  Gökçetepe Mahallesi, Tarla Sokak  No:23                               Cem URAS      : Küçükkuyu Sahil Mahallesi Süleyman Sakallı Cadde No:20

2017  tarihli Encümen  4  adet karardan ibarettir.