15.02.2024 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI İLANI

0
189

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 15.02.2024 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 

KARAR NO:22

KARAR ÖZETİ: Kiralama

Fen İşleri Müdürlüğünün 08.02.2024 tarih ve 13399 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz  Sahil Mahallesi, Hasan Burnaz Caddesi, No: 3/1 adresinde bulunan toplam 1 adet ATM alanının kullanımına dair ihale edilerek kiraya verilmesi ile ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden görüş sorulmuş olup; İlgili kurumun 8163522 sayılı görüş yazısı ile “İdarenin gelir getirici işlerinin (satım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi) 2886 sayılı Kanun kapsamında ihale edilebileceği” hükmüne yer verilmiş  olduğundan söz konusu alanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre 3 yıl süre ile ihale edilerek kiraya verilmesinin uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.