BELEDİYE ENCÜMENİNİN 15.03.2018 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO:37

KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu

Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mah. Zeus Caddesi , No:11 adresinde Gani ERDOĞAN adına kayıtlı  bina  ile  ilgili  verilen  26.02.2018 tarih ve 0427 sayılı dilekçe ile  Küçükkuyu Mıhlı Mah.Sarmaşık 2.Sokak No:12 adresinde Veli GÖKSU adına kayıtlı bina ile ilgili verilen  27.02.2018 tarih ve 0435 sayılı dilekçe  Encümenimizce değerlendirilmiş olup; foseptiklerinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi taleplerinin  uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:38

KARAR ÖZETİ:İhdas

Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, pafta i17d18d3c, 233 adadaki yoldan ihdas da (A) harfi ile gösterilen alan (52.15 m2)  şuulu olmak üzere ; 3194 sayılı İmar Kanununu 11. Maddesine ve İmar Kanunun 17. Maddesi ile 2644 sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesine göre   uygun olduğuna ve  Tapu Sicil Müdürlüğü’nde tescil işlemleri için Belediyemiz adına her türlü imzayı atmaya kurumumuz çalışanlarından 22189591568 T.C. kimlik numaralı İlhan ŞEN’in görevlendirilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:39

KARAR ÖZETİ: 18.Madde düzenleme sınırı belirlenmesi

14.03.2018 tarih ve 0758 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile, Çanakkale ili, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi i17d22b2b pafta, 244 ada, 24,25,26,40,42 nolu parsellerin bulunduğu alanda, 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması  yapılması için düzenleme sahası sınırının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

15.03.2018  tarihli Encümen 3 adet karardan ibarettir.