16.04.2020 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
296

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 16.04.2020 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 

KARAR NO:29

KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına

eklenmesi konusu

Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe Mahallesi, Zeytindalı Sokak, No: 21 adresinde bulunan Aydın KAYA tarafından verilen 14.04.2020 tarih ve 0497 sayılı dilekçe Encümenimizce değerlendirilmiş olup; fosseptiğinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve bedelinin  su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi talebinin uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:30

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 16.04.2020 tarih ve 2020/1043 sayılı yazısı ile teklif edilen; Küçükkuyu Beldesi Gökçetepe Mahallesi, Özsoy Sokak, No:4, A Blok, D:1 de bulunan, tapuda İ1722B2B pafta, 265 ada, 10 parsel üzerinde Derya ŞAHİN adına kayıtlı dairenin bodrum katında bulunan mimari projesinde 1 nolu dairenin kömürlük eklentisi olarak görünen alan için, 06.01.2019 tarih, CPFT168A Belge ve 3734782 başvuru numarası ile alınmış olan Yapı Kayıt Belgesine istinaden; belgenin alındığı tarihte bahse konu alanın oda olmadığı, beyan edilenin aksine kömürlük ve odunluk olduğu, Ytong tuğla ile bölünmek suretiyle elektrik, su tesisatı döşendiği mutfak ve tuvalet-banyo eklenerek meskene çevrildiği tespit edilmiştir. Şikayete konu odunluk ve kömürlüğün meskene çevrilmesi Yapı Kayıt Belgesi başvurusu için 31.12.2017 tarihinden sonra yapıldığı binada bulunan diğer kat maliklerinin sözlü ve yazılı şikayeti üzerine Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda meskene dönüştürülme işlemlerinin devam ettiği ve mahallinde çalışma yapıldığı görüldüğünden çalışmalar durdurularak 13.04.2020 tarih ve 06 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiştir.Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32. maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına, ve TCK ‘nın  184/1. Maddesi gereği  yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bahisle,  aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42. maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden, Küçükkuyu Beldesi Gökçetepe Mahallesi, Özsoy Sokak, No:4, A Blok, D:1 de bulunan, tapuda İ1722B2B pafta, 265 ada, 10 parsel üzerinde kayıtlı taşınmazla ilgili 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden Mal Sahibi (TCKNo.:360********) Derya ŞAHİN’e 28.652.41TL.(yirmisekizbinaltıyüzelliikilira kırkbirkuruş) para cezası verilmesi ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:31

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 16.04.2020 tarih ve 2020/1044 sayılı yazısı ile teklif edilen; Küçükkuyu Beldesi Gökçetepe Mahallesi Özsoy Sokak No:4 A Blok D:2 de bulunan, tapuda İ1722B2B pafta, 265 ada, 10 parselde üzerinde Meryem ARTAN adına kayıtlı dairenin bodrum katında bulunan mimari projesinde 2 nolu dairenin kömürlük eklentisi olarak görünen alan için, 18.10.2018 tarih, 2ZMBVR9F Belge ve 2703426 başvuru numarası ile alınmış olan Yapı Kayıt Belgesine istinaden; belgenin alındığı tarihte bahse konu alanın oda olmadığı beyan edilenin aksine kömürlük ve odunluk olduğu, Ytong tuğla ile bölünmek suretiyle elektrik, su tesisatı döşendiği mutfak ve tuvalet-banyo eklenerek meskene çevrildiği tespit edilmiştir. Şikayete konu odunluk ve kömürlüğün meskene çevrilmesi Yapı Kayıt Belgesi başvurusu için 31.12.2017 tarihinden sonra yapıldığı binada bulunan diğer kat maliklerinin sözlü ve yazılı şikayeti üzerine Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda meskene dönüştürülme işlemlerinin devam ettiği ve mahallinde çalışma yapıldığı görüldüğünden çalışmalar durdurularak 13.04.2020 tarih ve 05 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiştir.Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32. maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına, ve TCK ‘nın  184/1. Maddesi gereği  yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bahisle,  aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42. maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden, Küçükkuyu Beldesi Gökçetepe Mahallesi Özsoy Sokak No:4 A Blok D:2 de bulunan, tapuda İ1722B2B pafta, 265 ada, 10 parsel üzerinde kayıtlı taşınmazla ilgili 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden Mal Sahibi (TCKNo.:342********) Meryem ARTAN’a 28.652.41TL.(yirmisekizbinaltıyüzelliikilira kırkbirkuruş) para cezası verilmesi ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

16.04.2020 tarihli Encümen 3 adet karardan ibarettir.