16.06.2022 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
137

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 16.06.2022 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:74

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin 13.06.2022 tarih ve 2022/2128 sayılı teklif yazısı ile; Belediyemiz Zabıtaları tarafından 03/06/2022  tarihinde saat: 09:25 sıralarında Beldemiz pazaryeri bölgesinde T***** D***** isimli şahıs 1* S* 9** Plakalı Mitsubishi marka aracını pazaryeri bölgesinde vatandaşların alışveriş yaptığı güzergah üzerine park ettiği fotoğrafları çekilerek tespit edilmiş olup; 000109 nolu tespit tutanağı tanzim edilmiştir.Düzenlenen tutanağa istinaden  Küçükkuyu Belediye Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 83/2 Maddesi (c) ve ( b )bentleri, Umuru Belediye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği ilgilisi (TCKNo:272********) T***** D*****’e emre aykırı davranıştan 2022 yılı para ceza miktarı olan 581.00TL.(Beşyüzseksenbirlira) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:75

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin 13.06.2022 tarih ve 2022/2129 sayılı teklif yazısı ile; Belediyemiz Zabıtaları tarafından 03/06/2022 tarihinde saat: 09:25 sıralarında Beldemiz pazaryeri bölgesinde M****** K****** isimli şahıs 1* A** 0** Plakalı Mitsubishi marka aracını pazaryeri bölgesinde vatandaşların alışveriş yaptığı güzergah üzerine park ettiği fotoğrafları çekilerek tespit edilmiş olup; 000107 nolu tespit tutanağı tanzim edilmiştir.Düzenlenen tutanağa istinaden  Küçükkuyu Belediye Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 83/2 Maddesi (c) ve ( b )bentleri, Umuru Belediye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği ilgilisi (TCKNo:186********) M****** K******’e emre aykırı davranıştan 2022 yılı para ceza miktarı olan 581.00TL. (Beşyüzseksenbirlira) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:76

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin 13.06.2022 tarih ve 2022/2130 sayılı teklif yazısı ile; Belediyemiz Zabıtaları tarafından 03/06/2022  tarihinde saat: 09:25 sıralarında Beldemiz pazaryeri bölgesinde F***** G**** isimli şahıs 1* N 7*** Plakalı Kia marka aracını pazaryeri bölgesinde vatandaşların alışveriş yaptığı güzergah üzerine park ettiği fotoğrafları çekilerek tespit edilmiş olup; 000108 nolu tespit tutanağı tanzim edilmiştir.Düzenlenen tutanağa istinaden  Küçükkuyu Belediye Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 83/2 Maddesi (c ) ve (b) bentleri, Umuru Belediye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği ilgilisi (TCKNo:143********) F***** G****’e emre aykırı davranıştan 2022 yılı para ceza miktarı olan 581.00TL.(Beşyüzseksenbirlira) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:77

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin 14.06.2022 tarih ve 2022/2160 sayılı teklif yazısı  ile; Belediyemiz Zabıtaları tarafından 03/06/2022  tarihinde saat: 09:25 sıralarında Beldemiz pazaryeri bölgesinde O**** D********* isimli şahıs 3* E* 1*** Plakalı Ford marka aracını pazaryeri bölgesinde vatandaşların alışveriş yaptığı güzergah üzerine park ettiği fotoğrafları çekilerek tespit edilmiş olup; 000110 nolu tespit tutanağı tanzim edilmiştir.Düzenlenen tutanağa istinaden  Küçükkuyu Belediye Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 83/2 Maddesi (c) ve ( b )bentleri, Umuru Belediye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği ilgilisi (TCKNo:397********) O**** D*********’e emre aykırı davranıştan 2022 yılı para ceza miktarı olan 581.00TL.(Beşyüzseksenbirlira) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:78

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15.06.2022 tarih ve 2022/2175 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz M**** Mahallesi, T*********  mevkii i17****** pafta, 1** ada, * parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz, onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış gelişme konut alanında kalmakta olup, ilgili dosyadaki Rölöve Ölçü Krokisinde yerleri gösterilen ve Alan Hesap Çizelgesinde miktarları belirtilen TERK (50,43 m²), olarak gösterilen imar yolunda kalan alan Belediyemiz adına bedelsiz terki ile kalan 344,71 m² parçanın imar parseli olarak tescilinden oluşan ifraz dosyası , Belediyemiz mevcut onaylı imar planına ve 2644 sayılı Tapu Kanun 21. Maddesine uyumlu olduğundan, 3194 sayılı imar kanunun 15. Maddesinde belirtilen parselasyon planı şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında  kaldığı tespit edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddelerine göre onanmasının  uygunluğuna  Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:79

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15.06.2022 tarih ve 2022/2176 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz M**** Mahallesi, B****** mevkii i17****** pafta 3** ada * parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz, onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış yerleşik konut alanında kalmakta olup, ilgili dosyadaki Rölöve Ölçü Krokisinde yerleri gösterilen ve Alan Hesap Çizelgesinde miktarları belirtilen TERK (20,36 m²), olarak gösterilen imar yolunda kalan alan Belediyemiz adına bedelsiz terki ile kalan 216,43 m² parçanın imar parseli olarak tescilinden oluşan ifraz dosyası , Belediyemiz mevcut onaylı imar planına ve 2644 sayılı Tapu Kanun 21. Maddesine uyumlu olduğundan, 3194 sayılı imar kanunun 15. Maddesinde belirtilen parselasyon planı şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında  kaldığı tespit edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddelerine göre onanmasının  uygunluğuna  Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:80

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15.06.2022 tarih ve 2022/2177 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz M****  Mahallesi, B****** mevkii i17****** pafta 3** ada * parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz, onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış yerleşik konut alanında kalmakta olup, ilgili dosyadaki Rölöve Ölçü Krokisinde yerleri gösterilen ve Alan Hesap Çizelgesinde miktarları belirtilen TERK (52,50 m²), olarak gösterilen imar yolunda kalan alan Belediyemiz adına bedelsiz terki ile kalan 200,40 m² parçanın imar parseli olarak tescilinden oluşan ifraz dosyası , Belediyemiz mevcut onaylı imar planına ve 2644 sayılı Tapu Kanun 21. Maddesine uyumlu olduğundan, 3194 sayılı imar kanunun 15. Maddesinde belirtilen parselasyon planı şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında  kaldığı tespit edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddelerine göre onanmasının  uygunluğuna  Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:81

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15.06.2022 tarih ve 2022/2178 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz M****  Mahallesi, K********* mevkii i17****** pafta 2** ada * parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz, onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış gelişme konut alanında kalmakta olup, ilgili dosyadaki Rölöve Ölçü Krokisinde yerleri gösterilen ve Alan Hesap Çizelgesinde miktarları belirtilen TERK (36,23 m²), olarak gösterilen imar yolunda kalan alan Belediyemiz adına bedelsiz terki ile kalan 315,9 m² parçanın imar parseli olarak tescilinden oluşan ifraz dosyası, Belediyemiz mevcut onaylı imar planına ve 2644 sayılı Tapu Kanun 21. Maddesine uyumlu olduğundan, 3194 sayılı imar kanunun 15. Maddesinde belirtilen parselasyon planı şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında  kaldığı tespit edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddelerine göre onanmasının  uygunluğuna  Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:82

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15.06.2022 tarih ve 2022/2179 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz M**** Mahallesi, İ********* mevkii i17****** pafta 2** ada * parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz, onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış yerleşik konut alanında kalmakta olup, ilgili dosyadaki Rölöve Ölçü Krokisinde yerleri gösterilen ve Alan Hesap Çizelgesinde miktarları belirtilen TERK (5,15 m²), olarak gösterilen imar yolunda kalan alan Belediyemiz adına bedelsiz terki ile kalan 302,32 m² parçanın imar parseli olarak tescilinden oluşan ifraz dosyası, Belediyemiz mevcut onaylı imar planına ve 2644 sayılı Tapu Kanun 21. Maddesine uyumlu olduğundan, 3194 sayılı imar kanunun 15. Maddesinde belirtilen parselasyon planı şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında  kaldığı tespit edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddelerine göre onanmasının  uygunluğuna  Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:83

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi.

Fen İşleri Müdürlüğünün 15/06/2022 tarih ve 2022/2192 sayılı teklif yazısı  ile Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan, aşağıda ismi belirtilen dilekçe sahiplerinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazların atık sularının Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma işlemini Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

İ***** A***: M**** Mahallesi, B****** 9.Sokak, No:* Küçükkuyu

H**** Ö****: G******** Mahallesi, B******* Sokak, No:* Küçükkuyu

 

 

 

16.06.2022 tarihli Encümen 10 adet karardan ibarettir.