17.02.2022 TARİHLİ ENCÜMEN KARARLARI

0
153

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 17.02.2022 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:16

KARAR ÖZETİ:Genel

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 16/02/2022 tarih ve 0670 sayılı teklif yazısı ile Belediyemiz demirbaşlarına kayıtlı otobüsün Edremit – Küçükkuyu istikametine gidiş ve dönüşlerinde kullanılmak üzere 10cm x 3cm ölçülerinde 1,00TL’lik 083201-093200 seri numara aralığında 100 cilt, 2,00TL’lik 070401-080400 seri numara aralığında 100 cilt, 5,00TL’lik 00001-10000 seri numara aralığında 100 cilt otobüs bileti bastırılarak alınmasının uygunluğuna Belediyemiz Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:17

KARAR ÖZETİ: Kiralama

Fen İşleri Müdürlüğünün 17/02/2022 tarih ve 0678 sayılı teklif yazısı ile Beldemiz Gökçetepe Mahallesi İ17D23A1A pafta 233 ada 1 parselde bulunan 6 ve 7 nolu dükkanların kiralama  süresi 01/04/2022 tarihinde sona erecek olup; söz konusu dükkanların tekrar ihaleye çıkartılarak Kurumumuza gelir sağlanması İdaremizin menfaatine olacağından 5393 sayılı Belediye Kanununun Encümenin Görev ve Yetkileri Başlıklı Madde 34 ” (g) … süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.” hükmü doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ihale edilerek 3 yıllığına kiralanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO:18

KARAR ÖZETİ:3194/42 Madde Uygulaması

Fen İşleri Müdürlüğünün 17/02/2022 tarih ve 0684 sayılı teklif yazısı ile Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe Mahallesi, Yelken 9. Sokak No:* tapuda İ17****** pafta, 2** ada, * parselde müteahhit firması Y**** K********,Y***** K********* İnş. ve İnş. Malz. San ve Dış Tic. Ltd. Şti. (Vergi Kimlik No:995********) tarafından ruhsat eki projelere aykırı olarak imalat yapıldığı görüldüğünden 17.02.2022 tarih ve 04 sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş  olup; 3194 sayılı İmar Kanunun 32. Maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına ve aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42. maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden müteahhit firmasına (Vergi Kimlik No:995********) Y**** K********,Y***** K********* İnş. ve İnş. Malz. San ve Dış Tic. Ltd. Şti.ne 102.855,02 TL(Yüzikibinsekizyüzellibeşbinlira ikikuruş) para cezası verilmesine ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

17.02.2022 tarihli Encümen 3  adet karardan ibarettir.